Před volbami jsme vám nabídli kandidátku plnou odborníků napříč obory. Díky vaší důvěře po volbách tito lidé usedli nejen v zastupitelstvu a radě, ale také ve výborech zastupitelstva a odborných komisích rady města.

Výbory zastupitelstva
Zastupitelstvo města povinně ze zákona zřizuje finanční a kontrolní výbor. Vedle něj se rozhodlo zřídit také zvláštní výbor pro veřejnou správu a IT. V každém z výborů má HOPB 2 nominanty.

 1. Finanční výbor: Michael Gyepes a Viktor Hintnaus
  Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce.
 2. Kontrolní výbor: Veronika MackováHana Kabelová
  Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady města, dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti.
 3.  Výbor pro veřejnou správu a IT:  Ludmila VáchováJaroslav Havlíček
  Výbor je odborným iniciačním a kontrolním orgánem zastupitelstva pro oblast rozvoje, organizace a působnosti veřejné správy se zaměřením zejména na oblast rozvoje digitálních služeb a využití informačních a komunikačních technologií. Výbor byl zrušen zastupitelstvem města 8. 2. 2021 a v oblasti samosprávy jeho činnost byla 8. 3. 2021 nahrazena Územní komisí Rady města, jejímiž členy jsou předsedové územních skupin.
 4. Výbor pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic: Ivo Moravec
  Byl zřízen 25. 3. 2019 z naší iniciativy pro potřeby budějovických exkláv Třebotovic a Kaliště. Jeho členy jsou místní občané (po pěti z každé části), předsedou pak náměstek primátora Ivo Moravec. Jedná se o pilotní projekt posílení místní samosprávy.

Komise rady města
Rada města zřizuje desítku poradních orgánů – komisí, které připravují podklady a doporučení pro rozhodování radních. Komise probírají nejdůležitější otázky v dané oblasti, doporučují přidělení jednotlivých dotací či a přicházejí s vlastními návrhy. Každá komise má 11 členů nominovaných ze všech politických stran zastoupených ve vedení města. Za HOPB jsou v každé komisi nominováni 2 členové. 

👨‍👩‍👦 Sociální komise: předsedkyně Markéta Elich a členka Tereza Koutská
🎼 Kulturní: členové Jan Kubeš a Hynek Látal
🏠 Bytová: členové Zuzana MikešováJaroslava Šporclová
 Sportovní: členové Jan NovotnýVojtěch Zach
👨‍🎓 Školská: členové Jindra KačenováOndřej Doskočil
 Památková: členové Karel BenešIvana Popelova
⛱️ Pro cestovní ruch: předseda Petr Klika a člen Ivan Matejic
🚎 Dopravní: členové Milan Brabec a Lukáš Bajt
🌳 Životní prostředí: členové Jiří KaňaIrena Horažďovská;
🏛️ Architektura a územní rozvoj: předseda Mirek Vodák, člen Luboš Zemen
Územní komise: členové 
Ludmila VáchováJaroslav Havlíček

 

Termíny jednání komisí a zápisy z nich najdete na webových stránkách města >zde. Neváhejte se s podněty a dotazy na kteréhokoliv člena naší komise obrátit. Jsme v tom společně!