anfetamina de nexio €58.87


Před volbami jsme vám nabídli kandidátku plnou odborníků napříč obory. Díky vaší důvěře po volbách tito lidé usedli nejen v zastupitelstvu, ale také ve výborech zastupitelstva a odborných komisích rady města.

Výbory zastupitelstva
Zastupitelstvo města povinně ze zákona zřizuje finanční a kontrolní výbor.

  1. Finanční výbor: Michael Gyepes
    Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města.
  2. Kontrolní výbor: Ivo Moravec (předseda výboru)

Komise rady města
Rada města zřizuje desítku poradních orgánů – komisí, které připravují podklady a doporučení pro rozhodování radních. Komise probírají nejdůležitější otázky v dané oblasti, doporučují přidělení jednotlivých dotací či a přicházejí s vlastními návrhy. Každá komise má 11 členů nominovaných ze všech politických stran zastoupených ve vedení města.

🌳 Územní komise: Ludmila Váchová, další zástupci jsou v jednotlivých územních skupinách
👨‍👩‍👦 Sociální komiseMarkéta Elich
🎼 Kulturní: Hynek Látal
🏠 Bytová: Jaroslava Šporclová
 Sportovní: Vojtěch Zach
👨‍🎓 Školská: Jindra Kačenová, další zástupci HOPB jsou pak ve školských radách jednotlivých škol)
 Památková: Světlana Procházková
⛱️ Pro cestovní ruch: Petr Klika
🚎 Dopravní: Lukáš Bajt
🌳 Životní prostředí: Jiří Kaňa
🏛️ Architektura a územní rozvoj: Mirek Vodák

Termíny jednání komisí a zápisy z nich najdete na webových stránkách města >zde. Neváhejte se s podněty a dotazy na kteréhokoliv člena naší komise obrátit. Jsme v tom společně!