nexium esomeprazol alcohol €107.0
Budějovice se mění. Pojďte je měnit s námi!
Za poslední čtyři roky ve vedení města se nám podařilo proměnit desítky míst po celém městě a další projekty připravujeme. Pojďte se na ně podívat v naší mapě. To jsou konkrétní výsledky práce našeho hnutí a radniční koalice. Držíme slovo a skládáme vám účty.

Kvalitní veřejný prostor

Veřejný prostor byl od počátku naší prioritou. Pustili jsme se jak do přípravy velkých projektů (park Dukelská, park 4 Dvory, Slavie, Senovážné náměstí), tak i do celé řady malých změn. Po letech bez jediné architektonické soutěže jsme znovu pozvali přední české i světové architekty do města. Do každé z vypsaných soutěží se přihlásily desítky ateliérů. Vedle toho jsme se pečlivě věnovali i řadě menších, ale přesto výrazných změn, jako třeba odstraňování zbytečných zábradlí u řek, vytváření nových květnatých záhonů, obnově městského mobiliáře.

Nové parky

Právě teď můžete vidět probíhající rekonstrukci parku Dukelská, kde vznikne mj. revoluční přístup k vodě. Přibude zde také nová zeleň a nové dětské hřiště. To ale není zdaleka jediný park, do jehož obnovy jsme se pustili. Na základě participace s místními obyvateli jsme připravili projekt rozšíření parku 4 Dvory. Jako vzor tzv. pocket parků připravujeme revitalizaci parku v ul. Polní v Havlindě. Proměnou prochází také Sokolský ostrov. Město získalo od Sokolů tenisové kurty a přilehlé pozemky. Vzniknout by zde měla stabilní kavárna se zázemím pro sport. Nedaleké veřejné toalety jsme dali opravit a zajistili jsme jejich pravidelný úklid. Kavárna s veřejnými toaletami a půjčovnou sportovního vybavení vznikla také ve Stromovce. Po dlouhých letech ožívá také altánek v Háječku, ačkoliv ten je v soukromých rukách. Jsme rádi, že se majitel rozhodl altán obnovit, město mu k tomu poskytlo veškerou potřebnou součinnost.

Renesance budějovických řek

Budějovice jsou město na soutoku dvou řek a k nim patří život! Na atraktivních místech na Vltavě i Malši jsme rozmístili koupací mola. Najdete je v létě třeba u Meteoru, Lučního jezu, u tenisových kurtů LTC naproti plovárně, tenisových kurtů LTC, u písečných pláží u Voříškova dvora, na Malši pak nad Velkým i Malým jezem. V našich řekách je ale ještě mnohem větší potenciál. Připravili jsme proto s architekty plán na jejich zpřístupnění. V roce 2020 vznikla studie Město a voda, která obsahuje řadu návrhů, jak s okolím řek pracovat. První projekty jsou již v přípravách. Výraznou proměnou projdou Zátkovo a Jiráskovo nábřeží. O první výraznou proměnu náplavky se u Dlouhého mostu se už v tomto roce postaralo Povodí Vltavy.

Rozkvetlé město

Od jara do podzimu naše město rozkvétá v desítkách nových záhonů a květináčů. Třeba na Mariánském a Senovážném náměstí, v Háječku, na Sokolském ostrově, podél řek, na mostech, v ulicích v centru města i ve všech čtvrtích. Vysadili jsme desítky nových stromů a keřů, tam kde je to vhodnější jsme umístili kontejnerovanou zeleň – třeba na náměstí Přemysla Otakara II. nebo v ulici Dr. Stejskala. V této práci máme navíc systém. Po vzoru jiných měst jsme najali městskou zahradní architektu.

Obnova drobných kulturních památek

Obnovili jsme třeba sousoší Malše na Lidické třídě a Labutě u Experimentu, Odpočívajícího plavce u plovárny na Sokolském ostrově, do veřejného prostoru jsme vrátili také sousoší Řeky (nyní u Dlouhého mostu). Obnovili jsme také třeba kapličky v Suchém Vrbném, v Čéčově ulici nebo v Kališti. Velkou rekonstrukcí prošly za podpory Ministerstva kultury také budějovické válečné hroby a památníky.

Konec vizuálního smogu

Máme nádherné město, ale pod nánosem křiklavé, nekvalitní a často i nelegální reklamy místy skoro ani není vidět. Pojďme to změnit! Pojďme kultivovat podobu venkovní reklamy, označení provozoven, restaurační předzahrádky. Reklama je dnes již přirozenou součástí veřejného prostoru a jako taková nemůže myslet jen na sebe, ale také své okolí. Nakonec kvalitní zboží a služby už dávno chápou, že i jejich zákazníci od nich očekávají kvalitní a vkusnou prezentaci. Město má jen málo nástrojů, jak do podoby reklamy ve městě promlouvat. My ale beztak nechceme jít cestou zákazů. Chceme ukázat cestu ke změně, dobré příklady, motivaci. Spolupracovat s místními podnikateli na tom, aby bylo naše město hezčí, vkusnější a atraktivnější. Proto jsme připravili Manuál pro regulaci reklamy. Pracovala na něm celá řada lidí, úředníků, architektů, grafiků. Všem velké díky! Nabízí konkrétní řešení, jednoduchý výklad platných pravidel i inspiraci odjinud.

Dostupné bydlení

Dostupné bydlení bylo a je naší prioritou. Změnili jsme pravidla pro přidělování městských bytů. Vznikl jasný a srozumitelný systém nabízející pomoc pro ty, kteří ji skutečně potřebují. S vyřízením žádostí pomáhá nové Kontaktní centrum pro bydlení.  Pro ty nejzranitelnější jsme spustili projek tzv. Housing first. Koncept osvědčený ze zahraničí a pomalu se rozvíjející i u nás. Budějovice jsou v tomto směru jedním z prvních měst, průkopníkem.  Zahájili jsme projekt výstavby nových městských bytových domů, a to konkrétně v lokalitě 4 Dvory. Část bytů bude plnit sociální podpůrnou funkci, ale ve většině budou běžné nájmy, ideální startovací byty pro mladé nebo pro potřebné profese. Město také aktivně podporuje soukromou bytovou výstavbu. Změny územního plánu umožní vznik bytových domů např. v Suchém Vrbném (projekt Dubičný potok), u Branišovské směrem na Sádky (obě lokality spojí nová silnice), v Mladém (u hřbitova a budoucího sjezdu z dálnice) a na dalších místech. Každý takový stavební projekt je ale potřeba pečlivě zvážit, aby nepřiměřeně nezatížil životní prostředí nebo dopravní situaci.

Investice do škol

Město České Budějovice zřizuje celkem 16 základních a 21 mateřských škol. Na jejich provoz vydává město každoročně kolem 160 milionů korun. A v posledních letech se do škol podařilo hodně peněz investovat. Nové technické učebny vznikly v ZŠ Bezdrevská a ZŠ Pohůrecká, novou IT a jazykovou učebnu už mají také školáci v ZŠ Matice školské. U ZŠ Oskara Nedbala vyrostl nový běžecký koridor. Všechny školy získaly kvůli distanční výuce také nové IT vybavení. 

Trenéři do škol

Základy basketbalu, volejbalu, gymnastiky a juda vyučovali profesionální trenéři na hodinách tělesné výchovy na vybraných základních školách. Cílem pilotního projektu od března do června 2022 bylo posílení odborných dovedností učitelů, zaujetí dětí pro nové sporty a navázání kontaktů mezi školami a sportovními kluby. Do projektu byly zatím na zkoušku zapojeny základní školy Grünwaldova, Kubatova, Máj I a O. Nedbala, ale počítá se s jeho rozšířením na další.

Nová hřiště

Nová dětská hřiště vznikla třeba na Složišti, u SK Pedagog na Branišovské nebo u Lišovského rybníka mezi Májem a Zavadilkou. Řada dalších pak prošla opravou nebo rozšířením. Pro starší vznikají venkovní workoutová hřiště a komplexní pohybová hřiště, třeba pohybový park Nemanice, který vzniká na základě projektu z participativního rozpočtu.  

Nová sportoviště

Vedle dětských hřišť ale vznikla i ta velká. Třeba atletický koridor u ZŠ Oskara Nedbala. Podporujeme hlavně projekty fungujících a spolehlivých sportovních klubů. Novou tribunu postavili za podpory města Sokolové na stadionu na Sokolském ostrově, velkou rekonstrukcí prošel také vodácký areál v Českém Vrbném. Jednáme nyní také třeba s hráči Rugby, kteří připravují projekt na rekonstrukci hřiště v Suchém Vrbném.

Kultura pro všechny generace

Výrazně jsme podpořili rozvoj kultury ve městě. Vznik systému víceletých grantů zajistil stabilní podmínky pro rozvoj tradičních kulturních akcí, navýšení dotační podpory pro nezávislou scénu dalo vzniknout akcím novým. Vznikla dlouhodobá Strategie rozvoje kultury a kreativních odvětví. V září tohoto roku by pak město mělo podat kandidátskou přihlášku o titul Evropské hlavní město kultury. Divte se, nebo ne, Budějovice mají podle všeho velké šance!

Cestovní ruch

Město v posledních letech výrazně podpořilo cestovní ruch a to jak v rámci dotačních programů, tak i rozvojem destinační společnosti Budějovicko, která láká turisty do celého regionu a podporuje rozvoj lokálních podniků a podnikatelů v cestovním ruchu. Jihočeský kraj je dlouhodobě jedním z nejnavštěvovanějších a České Budějovice by měly být v kraji lídrem v nabídce a kvalitě služeb. Nejde jen o to pochlubit se naším krásným městem ostatním, cestovní ruch přináší do města peníze. Změnou v místních poplatcích získalo město více financí, které zpět do cestovního ruchu investuje. 

Digitální radnice

Pracujeme na zlepšení komunikace radnice s občany. Web města se po letech dočkal nového kabátu, tedy nového designu, přehlednějšího obsahu a lepšího zobrazení na mobilních zařízeních. Najdete zde nově třeba dopravní uzavírky v přehledné mapě. Rychlý přístup k praktickým informacím v mobilu nabízí nově také také mobilní aplikace. Snadno se přes ni můžete objednat na úřad na konkrétní čas nebo zjistit aktuální informace z dopravy. Digitální komunikace radnice by se podle nás měla dále ubírat cestou interaktivních podání a městského portálu po vzoru Portálu občana státní správy a řady měst, které je v posledních letech zavádí. 

Spolupráce v rámci čtvrtí

Po neúspěchu pirátského Výboru pro veřejnou správu a IT jsme obnovili Územní komisi rady města, která sdružuje tzv. územní skupiny, v nichž zasedají občané budějovických čtvrtí a navrhují radnici řešení konkrétních problémů v jejich nejbližším okolí. Těmito podněty se aktivně zabýváme. K realizaci návrhů občanů jsme pak spustili projekt participativního rozpočtu. 

Participativní rozpočet

Celá řada projektů se uskuteční díky vám! V roce 2020 jsme poprvé vyhlásili výzvu tzv. particiaptivního rozpočtu. Jde o osvědčený model, kdy města vyčlení část rozpočtu na projekty navržené přímo občany a nechají o nich hlasovat veřejnost. Byl to trochu risk, ale vyplatil se. Už v prvním ročníku jste navrhli přes 50 projektů! A o rok později dokonce ještě víc. Skvělé nápady. Děkujeme za ně. V prvních dvou ročnících bylo na základě hlasování vybráno 21 projektů k realizaci. Na ni bylo vyčleněno celkem 15 milionů korun. První projekty už můžete ve městě vidět. Třeba lavičky na slepém rameni, ochlazující mlžidla v centru města, obnovené polní cesty, hřiště nebo park v Novém Vrátě. Přípravy pro realizaci dalších projektů pokračují. A blíží se také další ročník! Sledujte vše na webu probudejce.cz 

Pořádek a noční klid

Podařilo se nám najít rozumný kompromis v otázkách provozu restauračních podniků ve městě v nočních hodinách. Vznikla vyhláška omezující noční provoz v některých lokalitách v centru města a na sídlištích. V reakci na vyhlášku vznikla iniciativa Chceme noční Budějce, díky které řada podniků přijala opatření omezující hluk ve svém okolí. Na plnění těchto opatření nyní dohlíží městský koordinátor.

Čisté město

Po volbách jsme si vzali neoblíbenou agendu úklidu na starost, zahájili jsme okamžitě jednání s úklidovou firmou nebo třeba také pořadateli trhů a různých kulturních akcí (ti budou např. postupně upouštět od jednorázových plastů). Přibývají nádoby na recyklovatelný odpad. V centru města pokračujeme s jejich zapouštěním pod zem (u Polikliniky Sever). V Mladém, Nových Hodějovicích, Třebotovicích a Kališti, na Zavadilce a v Haklových Dvorech můžete nově třídit odpad hned od prahu vlastního domu. Na letišti v Plané vznikl další – v pořadí už čtvrtý – – celkem už čtvrtý – městský sběrný dvůr. Vedle toho fungují tzv. mobilní sběrné dvory, které od jara do podzimu objíždí všechny městské čtvrti. Důsledně jsme se pustili do odstraňování “graffiti” z městských objektů. Kvalitní graffiti jsme naopak využili pro oživení šedých a špinavých podchodů, výměníku a dalších dříve nehostinných míst.

Nová parkovací místa

Na podzim letošního roku zahajuje výstavba parkovacího domu u sportovní haly s kapacitou cca 500 míst pro auta a cca 100 míst pro kola. Na Máji se realizovalo 84 nových míst a jsou připravovány stavby, které jsem uvedl u otázky číslo 1. Realizuje se projekt dynamického navádění na jednotlivá parkoviště a k parkovacím domům, a to bez ohledu na to, zda jejich vlastníkem je město, nebo třetí osoba, což rozhodně omezí popojíždění a hledání míst. Pro rezidenty v centru města držící parkovací oprávnění „A“ nově přibylo 88 míst, na kterých mohou parkovat bez úhrady a jakéhokoliv časového omezení. Rozšířilo se P+R parkoviště v Jírovcově ulici, připravuje se projekt záchytného parkoviště v Mladém. 

Nové silnice

Máj a Švábův Hrádek konečně spojí silnice. Podařilo se nám vyřešit problémy v územním plánu a stavba konečně začala. Spolu se silnicí zde vznikne také zastávka MHD a cyklostezka, která bude pokračovat dál po Branišovské cyklopruhy. Úkolem pro novou radnici bude hlavně pokračování silnice dál na jih na Litvínovice, které ale zatím silnici odmítají. Velkou rekonstrukcí prošla v tomto volebním období také silnice Plavská, Lidická, Mánesova. Tyto silnice mají nyní nejen novou vozovku, jsou ale také podstatně bezpečnější pro chodce a cyklisty. Rekonstrukcí prošly také ulice Šumavská, Nerudova, Zeyerova, Dobrovodská a další. Opraven byl Modrý most v Havlindě nebo most v ulici Karla IV v centru města. Nové chodníky dostali třeba obyvatelé Nemanic, Vltavy, Pražského předměstí nebo Suchého Vrbného. Celkem do těchto oprav město investovalo stovky milionů korun. Stavba obchvatu – ty pro Budějovice nejpotřebnější velké dopravní stavby staví stát (D3, severní spojka) nebo kraj (jižní tangenta, dálniční přivaděče, zanádražka). Město ale nabízí maximální součinnost, ať už jde o územní a stavební řízení či výkupy pozemků. Máme radost, že se podařilo získat pravomocné územní rozhodnutí pro severní spojku, město spolu s ŘSD nyní vykupuje pozemky.

Nové cyklostezky

Nová cyklostezka vznikla Suchomelská od Terna směrem ke Kněžským Dvorům, dále pak podél cyklostezka kolem Plavské až do Boršova nad Vltavou. Cestu centrem města cyklistům usnadnily cyklo-obousměrky. Přibyly desítky nových kolostavů po celém městě, ve kterých můžete zaparkovat nejen své kolo, ale také třeba sdílené Rekolo, kterých díky podpoře města stále přibývá. 

Zklidnění dopravy v centru města

Zklidnění dopravy v historickém centru bylo jednou z našich priorit. Dlouho jste po něm volali. Po dlouhých diskusích se ho konečně podařilo dotáhnout do konce, a to v takové variantě, která zachovává vjezd do většiny ulic, vyhovuje požadavkům rezidentů i zásobování. Zanikl průtah centrem, vznikly nové pěší zóny, na náměstí přibyla zeleň. Věříme, že se tato změna osvědčí.