Budějovice se mění. Pojďte je měnit s námi!
Za poslední čtyři roky ve vedení města se nám podařilo proměnit desítky míst po celém městě a další projekty připravujeme.
Pojďte se na ně podívat v naší mapě 👉🏻 https://bit.ly/MapaHOPB.

To jsou konkrétní výsledky práce našeho hnutí a radniční koalice. Držíme slovo a skládáme vám účty.
A co vy? Co dál chcete změnit ve vaší čtvrti?

VEŘEJNÝ PROSTOR

Veřejný prostor byl od počátku naší prioritou. Pustili jsme se jak do přípravy velkých projektů, tak do celé řady malých změn. 

Od jara do podzimu naše město rozkvétá v desítkách nových záhonů a květináčů. Třeba na Mariánském a Senovážném náměstí, v Háječku, na Sokolském ostrově, podél řek, na mostech, v ulicích v centru města i ve všech čtvrtích. Vysadili jsme desítky nových stromů a keřů, tam kde je to vhodnější jsme umístili kontejnerovanou zeleň – třeba na náměstí Přemysla Otakara II. nebo v ulici Dr. Stejskala. V této práci máme navíc systém. Po vzoru jiných měst jsme najali městskou zahradní architektu. 

V zimě pak město rozzáří bohatá adventní výzdoba, kterou město každý rok obnovuje a doplňuje. Náš vánoční strom každoročně boduje v celorepublikových anketách. 

Zaměřili jsme se důsledně na odstraňování graffiti na městských objektech. Tedy těch nevzhledných amatérských čmáranic. Tam, kde se hodí, jsme naopak nechali vytvořit kvalitní graffiti malby. V podchodech, na trafostanicích či zastávkách MHD. 

Kvalita veřejného prostoru ale není jen o vzhledu, ale také o funkčnosti. Dali jsme opravit kilometry nových chodníků, nové přechody pro chodce, ve městě přibyly desítky nových košů a laviček. A mizí naopak ošklivá a nepotřebná zábradlí, třeba to u slepého ramene, v parku Dukelská a na dalších místech. 

RENESANCE BUDĚJOVICKÝCH ŘEK

Budějovické řeky jsou pro nás velké téma. Na atraktivních místech na Vltavě i Malši jsme rozmístili koupací mola. Najdete je v létě třeba u Meteoru, Lučního jezu, u tenisových kurtů LTC naproti plovárně, tenisových kurtů LTC, u písečných pláží u Voříškova dvora, na Malši pak nad Velkým i Malým jezem. V našich řekách je ale ještě mnohem větší potenciál. Připravili jsme proto s architekty plán na jejich zpřístupnění. V roce 2020 vznikla studie Město a voda, která obsahuje řadu návrhů, jak s okolím řek pracovat. První projekty jsou již v přípravách. Výraznou proměnou projdou Zátkovo a Jiráskovo nábřeží. O první výraznou proměnu náplavky se u Dlouhého mostu se už v tomto roce postaralo Povodí Vltavy. 

PARKY A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Park Dukelská

Nejviditelnější změnou bude přístup k řece, dojde také k částečnému oddělení cest pro pěší a cyklisty, vznikne nové dětské hřiště. V rámci revitalizace se výrazně zvýší kvalita povrchů, mobiliáře a osvětlení. Podařilo se nakonec dojít ke kompromisu ohledně zeleně. Zachovány by měly být cca 4/5 stávajících vzrostlých stromů. Vysadit by se naopak mělo 30 nových stromů, habrový živý plot a podsadbové záhony. Celkově dojde ke zmenšení zpevněných ploch a naopak vzroste plocha pro zasakování dešťové vody. Děkujeme všem, kdo se do tvorby nové podoby parku zapojili. Možná se to nezdá, ale na podobě parku se museli shodnout spoustu lidí. Architekti, zastupitelé, odbory dopravy a životního prostředí, správa veřejných statků, Povodí Vltavy a další. Na koho jsme ale zapomenout nechtěli, to byli místní. Uskutečnilo se několik participativních setkání, architekti zapracovali celou řadu podnětů. Tento doposud spíš nenápadný park tak bude příkladem nejen moderního přístupu k architektuře veřejného prostoru, ale také široké spolupráce a participace obyvatel na jeho proměně.

Náměstíčko před KD Vltava

se bude rekonstruovat, přibude zde hlavně zeleň.Prostranství před kulturním domem Vltava prošlo v letech 2008-2009 úpravou, která jak se z dnešního pohledu ukazuje, nesplňuje svůj účel okrasného prvku uprostřed sídlištní zástavby. Kritika se snáší na nevzhlednou zeleň, nedostatečnou údržbu, padající plody ovoce, chybějící chodníky a další. Město proto vypracovalo nový projekt. Ten zahrnuje moderní prvky zadržování vody a zavlažování, rozšíří záhony s novými trvalkami a stromy, vytvoří příjemné mikroklima v rámci sídliště pro odpočinek a relaxaci. V období delšího sucha bude systém využívat také moderní umělý zavlažovací systém řízený počítačem. Parčík bude osazen novými lavičkami, kolostavy, veřejným osvětlením. Vysazeno bude několik desítek stromů, které dobře snáší městské prostředí a atraktivně kvetou, ale neplodí ovoce. Některé stromy budou uměle podsvětleny a nad částí laviček bude instalována stínící plachta, jiné budou ve stínu stromů. Na místě budou osazeny nádoby na tříděný odpad včetně těch pro pejskaře.

Připravujeme také regeneraci lokálního centra U JUVELU. Jedná se o malé náměstíčko s restaurací tvořící centrální prvek Pražského sídliště. Předmětem záměru města je vytvoření pobytového veřejného prostranství včetně rekonstrukce stávajícího podloubí. Důležitým faktorem, který bude při přípravě projektu zohledněn, je bezpečnost dopravy, zejména pohyb chodců a cyklistů v návaznosti na pěší zóny. V návrhu budou také řešeny trasy cyklistů s napojením na stávající cyklistické stezky. Zapomínat se nebude ani na širší dopravní vztahy, které související s organizací dopravy v předměstí a také na zásobování přilehlých provozoven.

Sokolský ostrov a Stromovka

Proměnou prochází také Sokolský ostrov. Město získalo od Sokolů tenisové kurty a přilehlé pozemky. Vzniknout by zde měla stabilní kavárna se zázemím pro sport. Nedaleké veřejné toalety jsme dali opravit a zajistili jsme jejich pravidelný úklid. 

Kavárna s veřejnými toaletami a půjčovnou sportovního vybavení vznikla také ve Stromovce. 

A nakonec po dlouhých letech ožívá také altánek v Háječku, ačkoliv ten je v soukromých rukách. Jsme rádi, že se majitel rozhodl altán obnovit, město mu k tomu poskytlo veškerou potřebnou součinnost.

Obnovili jsme také třeba brouzdaliště na Maláku. Město zde také odkoupilo loděnici TJ Dynamo, ze které vznikne kavárna a zázemí pro návštěvníky Maláku. 

Park 4 Dvory. Velmi oblíbeným se stal park 4 Dvory, který vzešel v roce 2014 z architektonické soutěže. Od té doby získal park několik významných cen za architekturu. Oslovili jsme proto autory návrhu parku, aby navrhli jeho rozšíření. Vznikne zde kromě další zeleně také další kavárna, workout, pumptrack, rozšíří se skatepark. Pěší lávka v těchto místech v budoucnu spojí park s Vávrovskými rybníky. Areál bývalých kasáren ve Čtyrech Dvorech jsou významnou rozvojovou lokalitou. Nabídnout by měla v budoucnu především bydlení a prostor pro volný čas. 

OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK

Zaměřili jsme se také na obnovu drobných kulturních památek. Obnovili jsme třeba sousoší Malše na Lidické třídě a Labutě u Experimentu, Odpočívajícího plavce u plovárny na Sokolském ostrově, do veřejného prostoru jsme vrátili také sousoší Řeky (nyní u Dlouhého mostu). Obnovili jsme také třeba kapličky v Suchém Vrbném a v Kališti. Velkou rekonstrukcí prošly za podpory Ministerstva kultury také budějovické válečné hroby a památníky. 

VELKÉ PROJEKTY

Nebojíme se ani velkých výzev. Někde je zkrátka potřeba vzít to “od podlahy”. Na velké projekty jsme začali znovu vypisovat architektonické soutěže. Transparentní, profesionální, kvalitní. Po letech bez jediné architektonické soutěže jsme konečně pozvali odborníky zpět do města. A potvrdilo se, že o Budějovice je zájem. Třeba do soutěže na návrh rekonstrukce Slavie se přihlásilo 37 ateliérů z Čech i ze zahraničí, zvítězil návrh francouzského studia Chaix & Morel et Associés. Vedle Slavie to byla třeba soutěž na návrh nového parku Dukelská, Senovážného náměstí, Dům umění a bytový dům 4 Dvory. Začali jsme využívat různé formy soutěží podle toho, jak jsou pro ten který projekt vhodné. Třeba návrh Slavie vzešel z náročného tzv. soutěžního dialogu, díky kterému víme nejen, jak bude dům vypadat, jak bude fungovat. U parku Dukelská jsme se naopak zaměřili na participaci s občany. A naopak u parkovacího domu Dlouhá louka jsme se rozhodli jít nejrychlejší cestou tzv. Design&Build, díky které může stavba začít už v tomto roce. 

Někdo nám vyčítá, že zůstáváme jen u plánů, ale tak to není. Když chcete po létech planých slibů skutečně pohnout s významnými stavbami, musíte na to jít od základu. A tím je pro nás právě kvalitní návrh připravovaný s odborníky i veřejností. Výsledky můžete nyní vidět u návrhů Slavie či blízkého parku Dukelská. Obě soutěže byly něčím specifické. V případě Slavie přistoupilo město ke složitému procesu tzv. soutěžního dialogu, ve kterém se podařilo najít nejen novou podobu domu, ale také vhodnou formu jeho využití, na kterém je široká shoda. Do tohoto procesu se zapojila celá řada odborníků napříč obory. Návrhu parku Dukelská předcházela naopak důsledná participace s občany. Ve stejném duchu se nyní připravuje i rozšíření oceňovaného parku 4Dvory, v menším rozsahu pak třeba náměstíčko U Juvelu. Vyhlášené jsou nyní soutěže na Dům umění, kterému chceme konečně dodat význam jeho jména, a na bytové domy ve Čtyřech Dvorech.

DOPRAVA

Velkým budějovickým tématem je samozřejmě doprava. Tu sice nemáme v gesci, ale pár dobrých zpráv se tu určitě také najde. 

PARKOVÁNÍ

Rozšíření P+R parkoviště v Jírovcovce, desítky nových parkovacích míst na Máji a připravovaný parkovací dům Dlouhá louka u Sportovní haly, v Budějovicích vůbec první městem postavený parkovací dům. Vytipovaný už je prostor také pro parkhaus na Vltavě. 

NOVÉ SILNICE

Máj a Švábův Hrádek konečně spojí silnice. Podařilo se nám vyřešit problémy v územním plánu a stavba konečně začala. Spolu se silnicí zde vznikne také zastávka MHD a cyklostezka, která bude pokračovat dál po Branišovské cyklopruhy. Úkolem pro novou radnici bude hlavně pokračování silnice dál na jih na Litvínovice, které ale zatím silnici odmítají. 

Velkou rekonstrukcí prošla v tomto volebním období také silnice Plavská, Lidická, Mánesova. Tyto silnice mají nyní nejen novou vozovku, jsou ale také podstatně bezpečnější pro chodce a cyklisty. Rekonstrukcí prošly také ulice Šumavská, Nerudova, Zeyerova, Dobrovodská a další. Opraven byl Modrý most v Havlindě nebo most v ulici Karla IV v centru města. Nové chodníky dostali třeba obyvatelé Nemanic, Vltavy, Pražského předměstí nebo Suchého Vrbného. Celkem do těchto oprav město investovalo stovky milionů korun. 

Ty pro Budějovice nejpotřebnější velké dopravní stavby ale staví stát (D3, severní spojka) nebo kraj (jižní tangenta, dálniční přivaděče, zanádražka). Město ale nabízí maximální součinnost, ať už jde o územní a stavební řízení či výkupy pozemků. Máme radost, že se podařilo získat pravomocné územní rozhodnutí pro severní spojku, město spolu s ŘSD nyní vykupuje pozemky. 

CYKLO

Doprava ale zdaleka nejsou jen auta. Zvlášť v budějovické rovině. Cyklisté ocení třeba cyklostezku Suchomelskou od Terna směrem ke Kněžským Dvorům nebo novou trasu podél nové Plavské.  Na kole se svezete již brzy bezpečně také do Boršova a na Včelnou.

Po celém městě přibyly desítky kolostavů a díky podpoře města také stále lépe fungují sdílená Rekola. 

Na základě vašich podnětů jsme upravili dopravní značení v centru pro cyklisty. Nově můžete přijet do ulice Karla IV. přímo ulicí Kněžská nejkratší cestou od cyklostezky, která vede podél ulice Jirsíkova. Cyklisté rovněž mohou přijet do České ulice krátkou vzdáleností od náměstí Přemysla Otakara II. ulicí Piaristická a dále pokračovat Českou směrem k ulici Husova. V podstatě jde o to, že v jednosměrkách mohou lidé jezdit na kolech oběma směry, stejně jako třeba v Krajinské.

MHD

Funkční systém MHD je pro dopravu ve městě zásadní. Co největší kapacita MHD pomáhá jak těm, kteří ji využívají, tak řidičům. Čísla jsou neúprosná. Podle statistik dopravní budějovický dopravní podnik ve více než stovce vozů ročně přes 60 milionů cestujících (rozumějte 1 cestující a 1 jízda). Vozy MHD najedou ročně přes 6 milionů kilometrů mezi 400 zastávkami v Budějovicích a dalších 15 okolních obcích. Ročně přispívá město na provoz MHD kolem 280 milionů, aby bylo jízdné za rozumnou cenu. Protože největší skupinu cestujících tvoří studenti a senioři. Přesto musel dopravní podnik v letošním roce zdražit. Na rovinu, nešlo to jinak. Ostatně kvůli zdražujícím se pohonným hmotám a zvyšujícím se mzdám ke stejnému kroku přistoupily všechny dopravní podniky v zemi. Jízdenka na MHD je ale stále nejlevnější variantou. Roční průkazka v základní ceně vyjde na necelých 11 korun na den, studentská na polovinu. Se změnou tarifu se nám naopak podařilo odstranit některé nesmysly. Senioři starší 75 let, kteří budou mít MHD zdarma se mohou prokázat občankou bez speciální průkazky, SMS jízdenka konečně stojí stejně jako ta papírová. Průkazku můžete mít nahranou v mobilní aplikaci a jednorázovou jízdenku můžete nové koupit přímo ve vozu kartou. Velkou modernizací prošly také informační tabule na zastávkách, takže ukazují čas příjezdu podle skutečné polohy autobusu. To jsou podle nás důležité změny, které cestující MHD ocení.

KULTURA

Budějovice jsou městem kultury, tomu věříme. Vytyčili jsme si proto ambiciózní cíl. České Budějovice budou kandidovat na titul Evropské hlavní město kultury pro rok 2028. Titul propůjčuje evropská unie vždy na jeden rok několika městům z různých států. V roce 2028 bude na řadě Česká republika a my bychom si přáli, aby ji reprezentovalo právě naše město. Přihláška musí být podána už na podzim roku 2022. Přípravy jsou v plném proudu. Kulturní život ve městě dostane nové impulzy v každém případě. Rekonstrukce Slavie a Domu umění by měla po náročných přípravách začít už v příštím roce. Spolu s tím by měla pro provoz Slavie vzniknout nová organizace. Nové provozovatele už dostalo také kino Háječek, po letech jsme se rozhodli přesoutěžit také provoz kina Kotva. Udrželi jsme rozpočet Jihočeského divadla, které je svou kvalitou na špičce českých divadel. Podařilo se opravit krumlovskou točnu, na kterou ročně přijíždějí tisíce diváků z Čech i ze zahraničí a jejíž provoz tvoří významnou část příjmů divadla. Velké finanční vzpruhy se dočkala také nezávislá kultura čítající desítky pořadatelů nejrůznějších akcí. Dotační programy na podporu kultury se navýšili více jak na dvojnásobek. Během epidemie jsme pomohli hlavně hudebním klubům, kterým hrozil konec. Vznikl konečně dlouho očekávaný víceletý dotační program, který zajistí významným akcím stabilnější financování a možnost dalšího růstu.

CESTOVNÍ RUCH

Město v posledních letech výrazně podpořilo cestovní ruch a to jak v rámci dotačních programů, tak i rozvojem destinační společnosti Budějovicko, která láká turisty do celého regionu a podporuje rozvoj lokálních podniků a podnikatelů v cestovním ruchu. Jihočeský kraj je dlouhodobě jedním z nejnavštěvovanějších a České Budějovice by měly být v kraji lídrem v nabídce a kvalitě služeb. Nejde jen o to pochlubit se naším krásným městem ostatním, cestovní ruch přináší do města peníze. Změnou v místních poplatcích získalo město více financí, které zpět do cestovního ruchu investuje. 

BYDLENÍ

Dostupné bydlení bylo a je naší prioritou. Změnili jsme pravidla pro přidělování městských bytů. Vznikl jasný a srozumitelný systém nabízející pomoc pro ty, kteří ji skutečně potřebují. S vyřízením žádostí pomáhá nové Kontaktní centrum pro bydlení. České Budějovice disponují momentálně s cca 1800 byty určenými k nájemníků bydlení. A stejně tak je ve městě řada lidí i celých rodin v těžkých životních situacích, pro které je dostupné bydlení základní podmínkou pro jejich zvládnutí. Nenechte se zmást pověrami, žadatele tvoří třeba matky samoživitelky, lidé po rozvodu či ztrátě zaměstnání, mnoho mladých lidí bez dostatečného rodinného zázemí, senioři či hendikepovaní. Právě na rozdílné potřeby a možnosti těchto skupin obyvatel myslí nová pravidla. Je upravena typologie bytů a podmínek pro podání žádostí. Zásadní změnou je zrušení tzv. pořadníků žádostí o byt. Žádosti o přidělení konkrétního bytu se budou podávat až po jeho uvolnění. 

Pro ty nejzranitelnější jsme spustili projek tzv. Housing first. Koncept osvědčený ze zahraničí a pomalu se rozvíjející i u nás. Budějovice jsou v tomto směru jedním z prvních měst, průkopníkem. Komu taková pomoc směřuje? Typickým příkladem je osoba, která je těsně před ztrátou bydlení (například kdy má ukončenou nájemní smlouvu, ale nemá žádný jiný byt nebo je to už člověk, který žije na ulici nebo na ubytovně). Této osobě je pak nabídnuta možnost čerpat podporu a pomoc od sociálního pracovníka, který s ním řeší například dluhy, získání práce, stabilizuje rodinné poměry apod. Tímto postupem se daří dát druhou šanci lidem z ubytoven, či dokonce z ulice, často celým rodinám či matkám samoživitelkám. 

Aby město mohlo aktivně řešit bytové potřeby obyvatel, musí mít město především vlastní bytový fond. Jako vůbec první porevoluční vedení města jsme zahájili projekt výstavby nových městských bytových domů, a to konkrétně v lokalitě 4 Dvory. Část bytů bude plnit sociální podpůrnou funkci, ale ve většině budou běžné nájmy, ideální startovací byty pro mladé nebo pro potřebné profese. Návrh bytových domů vzešel z architektonické soutěže, ve které jsme kladli důraz také na řešení veřejných prostranství a občanské vybavenosti. Právě proto může být podle nás tento projekt vzorem i pro další výstavbu. Aktuálně se připravuje projektová dokumentace. Projekt bytové výstavby přichází ve vhodný čas, v době plánované státní podpory, pro kterou ale jiná města často projekty nemají připravené. 

Město také aktivně podporuje soukromou bytovou výstavbu. Změny územního plánu umožní vznik bytových domů např. v Suchém Vrbném (projekt Dubičný potok), u Branišovské směrem na Sádky (obě lokality spojí nová silnice), v Mladém (u hřbitova a budoucího sjezdu z dálnice) a na dalších místech. Každý takový stavební projekt je ale potřeba pečlivě zvážit, aby nepřiměřeně nezatížil životní prostředí nebo dopravní situaci. 

ŠKOLSTVÍ

Město České Budějovice zřizuje celkem 16 základních a 21 mateřských škol. Na jejich provoz vydává město každoročně kolem 160 milionů korun. A v posledních letech se do škol podařilo hodně peněz investovat. Nové technické učebny vznikly v ZŠ Bezdrevská a ZŠ Pohůrecká, novou IT a jazykovou učebnu už mají také školáci v ZŠ Matice školské. U ZŠ Oskara Nedbala vyrostl nový běžecký koridor. Všechny školy získaly kvůli distanční výuce také nové IT vybavení. Pro další rozvoj školství vzniká Strategie rozvoje škol. 

SPORT

Nová dětská hřiště vznikla třeba na Složišti, u SK Pedagog na Branišovské nebo u Lišovského rybníka mezi Májem a Zavadilkou. Řada dalších pak prošla opravou nebo rozšířením. Pro starší vznikají venkovní workoutová hřiště a komplexní pohybová hřiště, třeba pohybový park Nemanice, který vzniká na základě projektu z participativního rozpočtu.  

Vedle dětských hřišť ale vznikla i ta velká. Třeba atletický koridor u ZŠ Oskara Nedbala. Podporujeme hlavně projekty fungujících a spolehlivých sportovních klubů. Novou tribunu postavili za podpory města Sokolové na stadionu na Sokolském ostrově, velkou rekonstrukcí prošel také vodácký areál v Českém Vrbném. Nové zázemí na Složišti připravuje s podporou města Dynamo. Jednáme nyní také třeba s hráči Rugby, kteří připravují projekt na rekonstrukci hřiště v Suchém Vrbném. 

ÚKLID A ODPADY

Po volbách jsme si vzali neoblíbenou agendu úklidu na starost, zahájili jsme okamžitě jednání s úklidovou firmou nebo třeba také pořadateli trhů a různých kulturních akcí (ti budou např. postupně upouštět od jednorázových plastů). 

Přibývají nádoby na recyklovatelný odpad. V centru města pokračujeme s jejich zapouštěním pod zem (u Polikliniky Sever).

V Mladém, Nových Hodějovicích, Třebotovicích a Kališti, na Zavadilce a v Haklových Dvorech můžete nově třídit odpad hned od prahu vlastního domu. 

Na letišti v Plané vznikl další – v pořadí už čtvrtý – – celkem už čtvrtý – městský sběrný dvůr. Vedle toho fungují tzv. mobilní sběrné dvory, které od jara do podzimu objíždí všechny městské čtvrti. 

Důsledně jsme se pustili do odstraňování “graffiti” z městských objektů. Kvalitní graffiti jsme naopak využili pro oživení šedých a špinavých podchodů, výměníku a dalších dříve nehostinných míst. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Změnu klimatu jako město asi nezastavíme, ale v mnoha detailech se snažíme zabránit devastaci krajiny a živočišných druhů. Mění se proto díky nám třeba praxe zbytečného sečení některých trávníků. Výrazně posílily příspěvky v dotačním programu na ochranu životního prostředí.

Adaptační strategie 

Město dalo připravit plán konkrétních opatření, která pomohou lépe čelit vlnám veder, sucha nebo přívalovým dešťům. Zaměříme se na kvalitu veřejných prostranství i veřejných budov. Strategii připraví odborníci na základě tvrdých dat i zkušeností z terénu. Zapojit se bude moci každý skrze ankety, průzkumy, kulaté stoly a veřejné besedy.

Cílem těchto opatření je eliminovat přehřívání městské krajiny a dlouhodobě zlepšit mikroklima, proto se bude týkat jak urbanizovaných ploch, tak parků a oblastí městské zeleně. Soubor opatření bude zahrnovat například vybudování vodních ochlazovacích prvků v místech s vyšší koncentrací osob, fontán, pítek, zaměří se i na zachycování vody do nadzemních i podzemních nádrží a nastavení systému jejího dalšího využívání, závlahové systémy pro veřejnou zeleň, výměnu nepropustných povrchů v parcích za propustné, vybudování zelených střech a fasád v rámci rekonstrukce i výstavby budov, úpravu povrchů veřejné zeleně pro lepší vsakování dešťové vody, budování retenčních nádrží.

OTEVŘENÁ, PŘÍSTUPNÁ A DIGITÁLNÍ RADNICE

Pracujeme na zlepšení komunikace radnice s občany. Web města se po letech dočkal nového kabátu, tedy nového designu, přehlednějšího obsahu a lepšího zobrazení na mobilních zařízeních. Najdete zde nově třeba dopravní uzavírky v přehledné mapě. Rychlý přístup k praktickým informacím v mobilu nabízí nově také také mobilní aplikace. Snadno se přes ni můžete objednat na úřad na konkrétní čas nebo zjistit aktuální informace z dopravy.

Digitální komunikace radnice by se podle nás měla dále ubírat cestou interaktivních podání a městského portálu po vzoru Portálu občana státní správy a řady měst, které je v posledních letech zavádí. 

Po neúspěchu pirátského Výboru pro veřejnou správu a IT jsme obnovili Územní komisi rady města, která sdružuje tzv. územní skupiny, v nichž zasedají občané budějovických čtvrtí a navrhují radnici řešení konkrétních problémů v jejich nejbližším okolí. Těmito podněty se aktivně zabýváme. K realizaci návrhů občanů jsme pak spustili projekt participativního rozpočtu. 

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Celá řada projektů se uskuteční díky vám! V roce 2020 jsme poprvé vyhlásili výzvu tzv. particiaptivního rozpočtu. Jde o osvědčený model, kdy města vyčlení část rozpočtu na projekty navržené přímo občany a nechají o nich hlasovat veřejnost. Byl to trochu risk, ale vyplatil se. Už v prvním ročníku jste navrhli přes 50 projektů! A o rok později dokonce ještě víc. Skvělé nápady. Děkujeme za ně. V prvních dvou ročnících bylo na základě hlasování vybráno 21 projektů k realizaci. Na ni bylo vyčleněno celkem 15 milionů korun. První projekty už můžete ve městě vidět. Třeba lavičky na slepém rameni, ochlazující mlžidla v centru města, obnovené polní cesty, hřiště nebo park v Novém Vrátě. Přípravy pro realizaci dalších projektů pokračují. A blíží se také další ročník! Sledujte vše na webu probudejce.cz