75, pedagožka, členka školské komise rady města

Pochází z Týna nad Vltavou, ale většinu života prožila v Českých Budějovicích. Vystudovala učitelství v Českých Budějovicích, obory čeština, dějepis a výtvarná výchova, poté působila jako učitelka na různých školách, nejdéle (1968-1991) na ZŠ Nerudova.

Poté pracovala na školském úřadě a nakonec až do důchodu jako ředitelka ZŠ Máj I.

Jako předsedkyně školské komise Rady města České Budějovice v letech 2010-2014 přispěla několika alternativními a podpůrnými opatřeními ke zmírnění nedostatku míst v mateřských školách.