farmacia canadiense nexium genérico €92.70

60 let, lesní inženýr, zastupitel města, předseda kontrolního výboru zastupitelstva, člen rady HOPB

📧 moraveci@c-budejovice.cz

Vystudoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně, studoval také na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 1999 pracoval v Centru výzkumu globální změny Akademie věd ČR. Je dlouholetým členem neziskové organizace Centrum pro komunitní práci. V roce 2006 založil Spolek přátel tradic zaměřený na propagaci kulturního a historického dědictví.

Profesně se zabývá přípravou projektů pro regionální rozvoj, venkovským cestovním ruchem a zážitkovou turistikou. Zabývá se přípravou projektů pro regionální rozvoj, venkovským cestovním ruchem a zážitkovou turistikou. Je hodnotitelem projektů financovaných z národních nebo evropských programů. Jako spoluautor se podílel na sepsání několika publikací o šetrném cestovním ruchu.

V komunální politice se angažuje od roku 2005, kdy se stal předsedou komise rady města pro životní prostředí. Od roku 2006 je zastupitelem města České Budějovice, v letech 2016-2020 byl také zastupitelem Jihočeského kraje. Ve volebním období 2010-2014 byl členem rady města České Budějovice, ve volebním období 2018-2022 náměstkem primátora pro oblast správy veřejných statků, odpadového hospodářství, ochrany životního prostředí, správy sportovních zařízení města.

V roce 2010 se podílel na založení hnutí Občané pro Budějovice, v letech 2013 až 2015 byl jeho místopředsedou, v letech 2015 až 2024 předsedou.

Ve volném čase se věnuje fotografování, ornitologii, četbě odborné literatury a sportu. Je ženatý a má dvě dcery.