farmacia canadiense nexium genérico €92.70

58 let, lesní inženýr, předseda HOPB, náměstek primátora města České Budějovice

📧 moraveci@c-budejovice.cz

Náměstek primátora města České Budějovice pro oblast správy veřejných statků, odpadového hospodářství, ochrany životního prostředí, správy sportovních zařízení města. Od listopadu 2015 předseda hnutí Občané pro Budějovice.

Vystudoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně, studoval také na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 1999 pracoval v Centru výzkumu globální změny Akademie věd ČR. Je dlouholetým členem neziskové organizace Centrum pro komunitní práci. V roce 2006 založil Spolek přátel tradic zaměřený na propagaci kulturního a historického dědictví.

Profesně se zabývá přípravou projektů pro regionální rozvoj, venkovským cestovním ruchem a zážitkovou turistikou. Zabývá se přípravou projektů pro regionální rozvoj, venkovským cestovním ruchem a zážitkovou turistikou. Je hodnotitelem projektů financovaných z národních nebo evropských programů. Jako spoluautor se podílel na sepsání několika publikací o šetrném cestovním ruchu.

V komunální politice se angažuje od roku 2005, kdy se stal předsedou komise rady města pro životní prostředí. Od roku 2006 je zastupitelem města České Budějovice, v letech 2016-2020 byl také zastupitelem Jihočeského kraje. Ve volebním období 2010-2015 byl členem rady města České Budějovice. Od roku 2018 je náměstkem primátora pro oblast správy veřejných statků, odpadového hospodářství, ochrany životního prostředí, správy sportovních zařízení města.

V roce 2010 se podílel na založení hnutí Občané pro Budějovice, v letech 2013 až 2015 byl jeho místopředsedou a poté se stal předsedou.

Ve volném čase se věnuje fotografování, ornitologii, četbě odborné literatury a sportu. Je ženatý a má dvě dcery.