54 let, lesní inženýr, předseda HOPB, náměstek primátora města České Budějovice

📧 moraveci@c-budejovice.cz

Od roku 1976 žije v Českých Budějovicích. V komunální politice se angažuje od roku 2005, kdy se stal předsedou komise rady města pro životní prostředí. V roce 2006 byl na kandidátce ODS zvolen zastupitelem Českých Budějovic. V roce 2010 se podílel na založení politického hnutí Občané pro Budějovice, v letech 2013 až 2015 byl jeho místopředsedou a poté se stal předsedou. Ve volebním období 2010-2014 byl členem rady města České Budějovice, dd listopadu 2014 do června 2015 pracoval ve funkci prvního náměstka primátora Českých Budějovic.

Vystudoval lesnickou fakultu v Brně a studoval na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Pracuje na částečný úvazek v Centru výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., kde se zabývá studiem horských smrkových lesů. Je členem neziskové organizace Centrum pro komunitní práci.

V roce 2006 založil Spolek přátel tradic zaměřený na propagaci kulturního a historického dědictví. Zabývá se přípravou projektů pro regionální rozvoj, venkovským cestovním ruchem a zážitkovou turistikou. Je hodnotitelem projektů financovaných z národních nebo evropských programů. Spolupracuje se společností Branka, o.p.s., z Kladského pomezí na česko-polském projektu „Festival zážitků“.

Jako spoluautor se podílel na sepsání několika publikací o šetrném cestovním ruchu.

Ve volném čase se věnuje fotografování, ornitologii, četbě odborné literatury a sportu. Je ženatý. Má dvě dcery.