38 let, architekt

Architekt a propagátor kvalitního veřejného prostoru vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze (2006). Je členem známého sdružení CBArchitektura, dlouhodobě se podílí na místních akcích Den architektury, Město lidem, lidé městuPechaKucha Night.

Vzájemné porozumění s Občany pro Budějovice vyústilo nejprve v jeho nominaci do komise pro architekturu rady města a nyní v kandidaturu do zastupitelstva.  „V této straně jde o ideální spojení politické zkušenosti a otevřenosti nezávislým kandidátům. Nejsme stranou, kde rozhodují kmotři a nejsme stranou s kultem jedné osobnosti.“

Veřejné stavby a veřejný prostor Českých Budějovic nejsou v příliš dobrém stavu, přitom od kvality veřejného prostoru se odvíjí i kvalita života.

„Změnit by se měl především přístup k veřejnému prostoru a veřejným stavbám a také kvalita a péče o náměstí, parky a nábřeží. Budějovice nutně potřebují transparentnost a profesionální prezentace toho, co se ve městě staví a bude stavět. Mohu zde nabídnout zkušenosti v oboru, kterému se věnuji. Zajímá mě také podpora kvalitní kultury a dobrého vzdělání. Jako architekt jsem zvyklý spolupracovat s řadou jiných profesí, definovat problém a navrhovat řešení. Nemusím ale rozhodovat o všem, stačí znát a poslouchat lidi, kteří rozumí své práci.“