40 let, vysokoškolský pedagog, kurátor, člen kulturní komise rady města

Vystudoval obor dějiny umění – germanistika (2003) a doktorský stupeň Obecná teorie a dějiny umění a kultury (2010) na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Od roku 2003 působí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a na tamní Filozofické fakultě se podílel na zrodu oboru dějiny umění.

Od roku 2014 je rovněž externím kurátorem sbírky starého umění Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, kde uspořádal několik výstav a podílel se na nové koncepci stálé expozice.

Během svého studia absolvoval stipendijní pobyty ve Vídni, v Mnichově a v Římě.

K tématu gotické architektury přednášel na univerzitách ve Vídni, v Mnichově, v Innsbrucku, v Salcburku a v rámci badatelského pobytu v Lipsku.

Je autorem knihy o vývoji kleneb gotické sakrální architektury střední Evropy 15. století.

Vedle pedagogické činnosti byl několikrát rovněž členem Akademického senátu FF JU a také členem výboru Uměleckohistorické společnosti v českých zemích. Je členem poradního sboru Jihočeského muzea v Č. Budějovicích.

V letech 2012-2014 byl předsedou kulturní komise Rady města Č. Budějovice za HOPB.

Odborný profil Hynka Látala na stránkách filosofické fakulty.

„Veřejnost často volá po tom, aby v politice působili odborníci. Proto když přišla od Občanů pro Budějovice nabídka na zapojení se do kulturní politiky, dlouho jsem neváhal. Mám k městu úzkou vazbu a pocházím z budějovické rodiny, jejíž členové se v politice v minulosti angažovali. Například můj pradědeček byl navázán na Benešovu exilovou vládu. Myslím, že se během posledních let podařilo oživit veřejný prostor a naplnit ho kvalitními kulturními aktivitami. V této iniciativě HOPB bych chtěl pokračovat a zaměřit se na kultivaci některých zanedbaných budov a prostranství. Bude třeba dotáhnout do konce rekonstrukci kulturního domu Slávie a zajistit smysluplnou revitalizaci jeho okolí. Podobně bude nutné vyřešit koncepci Domu umění se světoznámou Galerií současného umění a architektury. Je nutné ji nejen zachovat, ale také konečně poskytnout skutečně důstojný rámec jejím výstavním a vzdělávacím aktivitám.“