nexium 10 mg vauvalle €105.98

46 let, vysokoškolský pedagog, kurátor, člen kulturní komise rady města, místopředseda HOPB

Vystudoval obor dějiny umění – germanistika (2003) a doktorský stupeň Obecná teorie a dějiny umění a kultury (2010) na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Od roku 2003 působí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a na tamní Filozofické fakultě se podílel na zrodu oboru dějiny umění.

Během svého studia absolvoval stipendijní pobyty ve Vídni, v Mnichově a v Římě a k tématu gotické architektury přednášel na několika německých a rakouských univerzitách.

Je autorem knihy o vývoji kleneb gotické sakrální architektury střední Evropy 15. století.

Vedle pedagogické činnosti byl několikrát rovněž členem Akademického senátu FF JU a také členem výboru Uměleckohistorické společnosti v českých zemích. Je členem poradního sboru Jihočeského muzea v Č. Budějovicích.

Mezi lety 2014 až 2020 byl externím kurátorem sbírky starého umění Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, kde uspořádal několik výstav a podílel se na nové koncepci stálé expozice Meziprůzkumy.

V letech 2012 až 2014 byl předsedou kulturní komise Rady města Č. Budějovice za HOPB.

Odborný profil Hynka Látala na stránkách JU

„Veřejnost často volá po tom, aby v politice působili odborníci. Proto když přišla od Občanů pro Budějovice nabídka na zapojení se do kulturní politiky, dlouho jsem neváhal. Mám k městu úzkou vazbu a pocházím z budějovických rodin, jejichž členové se v období první republiky ve veřejném životě města i v celostátní politice angažovali. Například můj pradědeček byl později navázán na Benešovu exilovou vládu. Myslím, že se během posledních let podařilo oživit veřejný prostor a naplnit ho kvalitními kulturními aktivitami. V této iniciativě HOPB bych chtěl pokračovat a zaměřit se na kultivaci některých zanedbaných budov a prostranství. Bude třeba dotáhnout do konce rekonstrukci kulturního domu Slávie a revitalizaci jeho okolí. Citlivou rekonstrukcí Domu umění je rovněž nutné poskytnout důstojný rámec výstavním a vzdělávacím aktivitám Galerie současného umění a architektury.“

 

Co máte na Budějovicích rád, jsou podle Vás něčím jedinečné?
Na našem městě se mi líbí jeho přehlednost a jeho zasazení do okolní krajiny, na niž je z města vidět a která do něj zároveň v několika místech proniká. Za skutečné přírodní poklady považuji obě řeky nebo lesopark Stromovka, kam většinou o víkendech rád chodím.

Co byste si nejvíce přál v Budějovicích změnit?
Je to spíše více různých drobností, kterých si jako chodec nebo cyklista všímám, někde by se hodilo doplnit veřejné osvětlení, někde rozšířit chodník nebo vylepšit bezpečnost cyklostezky. Za velký úkol pak považuji vyřešení celkové koncepce a vybavenosti Stromovky tak, aby se z ní stalo místo, kam může chodit dostatek lidí s různými zájmy, a přitom zůstal zachován její přírodní klidový ráz.

Proč jste se rozhodl kandidovat za HOPB?
Baví mě být zapojený přímo do rozhodovacích procesů, které se některých segmentů života našeho města týkají, a myslím si, že k nim mám i co říci. Občané pro Budějovice jsou navíc skupinou lidí, kteří jsou mi názorově a obecně lidsky blízcí, což je v dnešní době vzácné.

Jaká změna za volební období 2018-2022 Vám udělala největší radost?
Musím se přiznat, že to jsou právě ty drobnosti na ulicích a náměstích. Podařilo se vybudovat plno krásných nových květinových záhonů a zlepšuje se také přístup k řece a do řeky. Skoro nejvíce mě ale potěšil nenápadný, ale vstřícný krok zprůjezdnění mnoha jednosměrek pro cyklisty.

Jak si představujete Budějovice v roce 2030?
To je v dnešní době různých nečekaných událostí sice relativně daleko, ale představuji si, že by právě díky postupným drobným změnám mohlo být z Budějovic v té době docela příjemné místo především pro jeho obyvatele, kteří se zde většinou pohybují pěšky, na kole nebo hromadnou dopravou. Možná již v té době budeme jedním z Evropských hlavních měst kultury a tento otisk určité „světovosti“ by se tu snad také mohl projevit…