nexium y anestesia €42.78

45 let, vysokoškolská pedagožka, členka sociální komise rady města

Do Českých Budějovic ji přivedlo studium, kdy ji získávaní nových poznatků, dovedností a studentský život v daném místě bavily natolik, že kromě oboru Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby vystudovala ještě Prevenci, nápravu a terapii zdravotní a sociální problematiky dětí a mládeže.

Pokračovala ještě sebezkušenostním oborem Arteterapie a nakonec se ve městě, řádně „zasíťovaná“ ve vztazích s Budějčáky, usídlila natrvalo. Již v průběhu studií pracovala v neziskovém sektoru a různou formou s ním spolupracuje i nadále.

V současné době působí jako odborný asistent na katedře sociální a charitativní práce na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, kde se věnuje tématům jako identita a profesionalita sociální práce, kvalita sociálních služeb, arteterapii.

„Při zpětném pohledu si uvědomuji, že jedním z mých cílů při výuce napříč předměty se stalo rozvíjení kritického myšlení v dané oblasti a posilování osobní odpovědnosti a občanské angažovanosti studentů sociální práce, a tak jsem si říkala, že je na čase i svou angažovanost prakticky zintenzivnit,“ poznamenává.

Proto spolupracuje s MPSV v oblasti rozvoje kvality sociálních služeb a sociální práce, přes Asociaci vzdělavatelů v sociální práci a publikační činnost se snaží ovlivňovat vzdělávání a velice uvítala nabídku Občanů pro Budějovice stát se členkou sociální komise rady města Č. Budějovice.

Angažovaná je ještě intenzivně v tanci, dále čas investuje do ruční tvorby broží a náhrdelníků, cestování do exotických končin, vysokohorské turistice, hudbě, četbě, kresbě a malbě a samozřejmě a ráda věnuje čas přátelům a rodině.