30 let, podnikatel, předseda komise rady města pro cestovní ruch

📧 pklika@gmail.com 

Narodil se v Praze, ale celý život vyrůstal v Budějovicích, než odjel do světa za studiem a poznáním. Nejprve studoval rok na střední škole v New Yorku, poté trávil semestr ve finských Helsinkách a následně rok pracoval na Novém Zélandu. Mezitím vystudoval magisterské studium obor Projektové řízení inovací v podniku na Masarykově ústavu vyšších studií při ČVUT.

Po návratu z Nového Zélandu se rozhodl, že se vrátí zpět do svého města a pokusí se v něm něco změnit a rozvinout ho dále. I když to bylo těžké rozhodnutí, bylo správné.

Společně s Lukášem Bajtem založili občanské sdružení Cyklo Budějovice, skrz nějž se snaží zlepšit cyklistickou infrastrukturu ve městě. Věří, že České Budějovice by mohly opravdu být evropskou cyklistickou metropolí. Nebo alespoň tou českou! „Podmínky jsou tu exkluzivní, lidé na kole jezdí a stačí opravdu jen málo. Proč to v jiných městech jde a u nás stále nic?“ I proto se rozhodl sám aktivně vstoupit do politiky.

Se svou ženou před dvěma lety začal provozovat známou restauraci Klika po svých rodičích a snaží se svou každodenní prací zvýšit úroveň gastronomie v našem městě: „Věřím, že nový směr je patrný na první pohled, ale ještě toho máme plno před sebou.“

Tím výčet jeho veřejných aktivit nekončí – pořádá známou budějovickou kulturní akci Retroparty a spolupořádá festival Město lidem, lidé městu.

Zajímá se o veřejný prostor a prostor k odpočinku a razí myšlenku, že raději nic než špatně! „Chtěl bych změnit obecné vnímání města – je důležité, aby se lidem na daných místech líbilo. Je potřeba si vzít dobré příklady ze světa a přivést je k nám a hlavně neopakovat ty chyby, kterými si jinde i u nás již prošli.“ I proto hodně cestuje a hledá inspiraci po celém světě. Stále věří, že to půjde i v Českých Budějovicích.

Pro všechno výše uvedené byl Petr po volbách naším jasným kandidátem do komise pro cestovní ruch. Nyní je jejím předsedou.