O ČEM JEDNALO KRAJSKÉ ZASTUPITELSTVO / ČERVEN 2020