HOPB nechá na občanech, aby rozhodli o části rozpočtu města