Zastupitelské kluby budou jednat o nové sportovní hale