INTERPELACE: Archivace videozáznamu z jednání zastupitelstva města