Vácha: Vedení města zásadně podcenilo komunikaci s občany