O ČEM JEDNALO KRAJSKÉ ZASTUPITELSTVO / PROSINEC 2019