Kotelna pro Budvar by ohrozila i zásobování obyvatel teplem