Které osobnosti by podle vás měly být zbaveny čestného občanství?