Které osobnosti by podle vás měly být zbaveny čestného občanství?

esomeprazol magnesio trihidrato farmacopea europea €110.95