INTERPELACE: Náklady na IT technologie spojené s parkovacím systémem