HOPB přistoupilo na kompromis ve prospěch kulturní nabídky města