Zastupitelé vyzvali primátora Svobodu, aby se přestal vyhýbat svým pracovním povinnostem