Volební slib je už dva roky skutečností

en qué fecha se está generalizando nexium €55.62