Prevence kriminality je i nadále pro HOPB prioritou