Obnově městských památek slouží i průzkum zájmu o dotace