Kulturní projekty ještě mohou získat 860 tisíc korun