esomeprazol sódico mw €56.68

53 let, archeolog, 1. náměstek primátora, předseda zastupitelského klubu HOPB, českobudějovický primátor 2006-2014

📧 thomaj@c-budejovice.cz

Juraj Thoma od roku 2018 působí ve funkci prvního náměstka primátora s kompetencí v oblasti kultury a strategického a územního plánování. V období 2006-2014 byl primátorem města, nejprve za ODS, se kterou se rozešel, protože odmítal poslouchat příkazy z Hluboké, od roku 2010 pak za nové nezávislé hnutí Občané pro Budějovice. To vede do voleb i v roce 2022.

Do Českých Budějovic přišel v roce 1992 po studiích archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, nastoupil zde do tehdejšího Památkového ústavu v Českých Budějovicích. Když se po několika letech otevřela možnost pracovat v Jihočeském muzeu, zamířil do jeho archeologického týmu. V Budějovicích vedl řadu archeologických výzkumů zaměřených na nejstarší dějiny města a na nejvýznamnější stavby – někdejší dominikánský klášter s kostelem Obětování Panny Marie, katedrálu sv. Mikuláše na někdejší středověky městský hřbitov na Piaristickém náměstí a kolem katedrály sv. Mikuláše. Je autorem a spoluautorem několika monografií, odborných příspěvků a scénářů několika výstav. Historie města označuje za svou práci i koníček.

V roce 1998 byl poprvé zvolen do zastupitelstva města a od voleb 2002 působil na radnici v pozici prvního náměstka primátora. V roce 2003 stál za vznikem Akčního plánu rozvoje silniční infrastruktury v Českých Budějovicích, podle kterého se dopravní skelet města postupně doplňuje novými komunikacemi až doposud.

V roce 2006 se stal primátorem města. Prioritami byla reorganizace městské policie a investiční příprava klíčových dopravních staveb, především zanádražní komunikace. Podařilo se mu tehdy dosáhnout dohody se všemi obcemi u Budějovic, na jejichž katastru se nyní staví dálnice D3. Tato dohoda definitivně stabilizovala trasu dálnice D3 a její parametry, čímž skončily léta trvající dohady o její trase a mohlo se začít projektovat. V červnu 2010, poté, co odmítl akceptovat zpochybňování a omezování svých kompetencí, byl „potrestán“ odvoláním vlastní stranou (ODS).

Nenechal se zlomit a i díky velké podpoře veřejnosti se svými spolupracovníky založil čistě místní politické hnutí Občané pro Budějovice (HOPB) a v jeho čele v roce 2010 opět zvítězil ve volbách a obhájil post primátora. V druhém primátorském mandátu se soustředil třeba na boj s hazardem a vyhlásil mu nulovou toleranci (od roku 2011 platí vyhláška, která jej na území města zcela zakazuje). Výrazně se přičinil o transparenci veřejných zakázek a větší otevřenost radnice. České Budějovice začaly zveřejňovat své smlouvy jako první z krajských měst, a to šest let před tím, než to bylo vtěleno do zákona jako povinnost. Mnohem více se také začala řešit kvalita veřejného prostoru a město začalo pořádat architektonické soutěže.

V roce 2018 znovu vedl kandidátku Občanů pro Budějovice do komunálních voleb. Za osobní úspěch v tomto volebním období považuje přípravu rekonstrukce KD Slavie a postupné otevírání budějovických náplavek veřejnosti. V jeho gesci je také příprava nového územního plánu, který definuje rozvoj města na následující desetiletí.

OSOBNÍ STRÁNKY: jurajthoma.cz