Maršík: Rozšiřme nabídku vzdělání, školy potřebují přidanou hodnotu.