52 let, ředitel Biskupského gymnázia J. N. Neumanna a Církevní základní školy, městský radní

📧 marsikm@c-budejovice.cz

Poprvé se do politiky zapojil v roce 2010, kdy s Občany pro Budějovice kandidoval do městského zastupitelstva. Své odborné zkušenosti uplatňoval v představenstvu Dopravního podniku města České Budějovice a v bytové komisi rady města. Po komunálních volbách v roce 2014 se stal zastupitelem města a náměstkem primátora pro sociální oblast a školství, kterým byl až do září 2015. V současné době je zastupitelem města Českých Budějovic a členem finančního výboru Jihočeského kraje.

Drží se hesla: „Nikdy se nechci za své jednání stydět.“

Absolvoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT (1990) a získal doktorát na Provozně-ekonomické fakultě České zemědělské univerzity (2000).

Po vysoké škole a po základní vojenské službě začal pracovat jako programátor ve Škoda Export Praha. Mezi lety 1993 až 2002, kdy se vrátil zpět do rodného města, působil jako učitel na střední škole a také přednášel jako odborný asistent na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity. V roce 2002 začal pracovat na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Od roku 2004 do roku 2008 působil jako vládní rada na pozici vedoucího ekonomického úseku Zastupitelského úřadu ČR v Kuvajtu.

Po svém návratu vyučoval na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity (odborný asistent na katedře účetnictví a financí) a od roku 2010 též na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích (odborný asistent na katedře ekonomiky a managementu). V roce 2016 vyhrál konkurzní řízení na ředitele Biskupského gymnázia J. N. Neumanna a Církevní základní školy. Obě tyto školy vede od 1. srpna 2017.

Ženatý je s Ing. Martou Maršíkovou a společně vychovávají čtyři děti: Jana (2001), Kristýnu (2003), Josefa (2006) a Viktorii (2011). Kromě vymýšlení aktivit pro své děti patří mezi jeho záliby psaní krátkých textů o Českých Budějovicích.