Výtluky na vozovkách opravuje město i s pomocí občanů