Město pokračuje v rozšiřování sítě veřejných toalet