Koalice se dohodla na personálním složení rady města