Budějovice se neobejdou bez užší spolupráce s obcemi