Posudek prof. Ing. arch. Arnošta Navrátila k projektu Multifunkčního centra Dlouhá louka