Články

Listopadové zastupitelstvo města z pohledu HOPB

Fakta, názory a postřehy z posledního jednání Zastupitelstva města České Budějovice, které se uskutečnilo 5. 11. 2017, zaznamenal předseda hnutí Občané pro Budějovice a českobudějovický zastupitel Ivo Moravec.

Listopadové jednání městského zastupitelstva se konalo v předvečer 100. výročí VŘSR. Chvílemi vládla i revoluční nálada. Hlavně mezi členy koalice (ANO, ČSSD, KDU-ČSL ODS a s tichou podporou KSČM).

Na jednání primátora s předsedy zastupitelských klubů, které předchází rokování zastupitelů, se podařilo dohodnout, že do programu budou zařazeny body, které přinesou informace o územním plánu a parkovacích zónách. Požadovali jsme i přesunutí bodu diskuse zastupitelů hned za bod vystoupení občanů, ale neuspěli jsme. Vlastní jednání zastupitelů odstartovalo se tři čtvrtě hodinovým zpožděním, mimo jiné i proto, že radní si snad nechtěně polili vodou hlasovací zařízení.

Prvním bodem byla souhrnná informace o územním plánu Českých Budějovic. Jde o to, že v březnu 2016 Ladislav Vrabel (bytem na budějovické radnici) podal na krajský úřad podnět k přezkoumání územního plánu s tím, že „předmětná vydaná územně plánovací dokumentace není úpravou územního plánu v souladu s §188 odst. 1 stavebního zákona, ale územním plánem zcela novým“. Krajský úřad po dlouhém přezkumu nakonec dal panu Vrabelovi za pravdu a opatření obecné povahy, kterým byla vydána úprava územního plánu, zrušil. Rozhodnutí je nepravomocné a město má do 7. 12. 2017 čas na podání námitek. Ty ale s největší pravděpodobností rozhodnutí krajského úřadu nezvrátí. Soudit se s krajským úřadem bych považoval za nešťastné řešení. Znamená to, že bude nadále platit územní plán z roku 2000 a následných asi 75 změn územního plánu. Budeme se muset rozhodnout, zda pořídit znovu úpravu územního plánu dle novely stavebního zákona, která bude platná i účinná od 1. 1. 2018, nebo pořídit územní plán zcela nový. Termín dle zákona je poslední den roku 2022. Krajský úřad zvažoval ještě variantu zrušení opatření obecné povahy, označeného jako „územní plán České Budějovice“. Pak by platnou územně plánovací dokumentací na území města České Budějovice byly pouze Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, regulační plány, územní studie a územně analytické podklady. To by pak Budějovice byly rájem pro developery. I když pro běžného občana jde o problematiku vesměs vzdálenou, pro vedení města je to situace nemilá a bude se s ní muset vypořádat.

Daleko bližší občanům s možným dopadem na jejich domácnosti byla projednávaná Strategie 2040 – Dlouhodobá koncepce podnikatelské činnosti Teplárny České Budějovice a. s. v letech 2018 – 2045. Jde o to, zda se i nadále bude v Budějovicích využívat pro dodávky tepla uhlí, a nebo bude 1/3 trhu postoupena ČEZu s teplem z Temelína. Strategii upřednostňující druhou cestu sice vedení teplárny zpracovalo evidentně kvalitně, avšak neměli jsme dostatek času se s ní řádně seznámit a některé naše pochybnosti nerozptýlila ani diskuse. Při hlasování o usnesení, které mělo doporučující charakter, se proto HOPB zdrželo, takže pro bylo 29 zastupitelů. Konečné slovo ale bude mít rada města, která vykonává působnost valné hromady teplárny.

Možnost vystoupit na jednání zastupitelstva města tentokrát využili tři občané. Martin Novotný měl několik poznámek a podnětných nápadů k městským parkům – Háječek, Stromovka a park v Dukelské ulici. Nabídl městu pomoc a sdělil, že se rád aktivně zapojí. Takových spoluobčanů bychom si měli vážit, a tak nezbývá než doufat, že nabídku pana Novotného vedení města nepromarní.

K parkovacím zónám na Pražském předměstí se vyjádřil Radek Matoušek. Přestože mu nevadí nový systém parkování ani autobusy na náměstí, poukázal na nedostatky při zavedení zón i na špatnou komunikaci města s občany.

Yvona Kudláčková hovořila o Kněžských Dvorech, které nazvala prokleté. Nelíbí se jí stav tamějšího veřejného prostoru a svůj požadavek na změnu doplnila příklady, jak by to v této lokalitě mohlo vypadat. Opět důkaz toho, že občané mají zájem měnit k lepšímu prostor, ve kterém žijí.

Schválili jsme změnu územního plánu v místě vědecké knihovny na Lidické třídě. Ta je klíčová pro zamýšlenou investici Jihočeského kraje – dostavbu knihovny. Bez ní   by kraj neměl šanci získat takřka 100 miliónovou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Změnu jsme podpořili, pro hlasovalo 33 zastupitelů.

Rovněž jsme schválili Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Výše poplatku za odpad se nemění, i nadále bude ročně činit 680 Kč za poplatníka. Pro bylo 33 zastupitelů.

Při projednávání majetkových dispozic se projevilo, že většina zastupitelů byla nedávno předvolána na Plavskou k podání vysvětlení ve věci majetkové směny mezi společností HS Auto a městem. V nadsázce řečeno, každý se bojí a pokud to tak půjde dál, tak už nikdy nic nesměníme, neprodáme a nekoupíme.

Hlasem 37 zastupitelů byl schválen záměr vypsání veřejných zakázek na kurátora Galerie současného umění a architektury v letech 2019 – 2025 a pro stejné období na  lektora tamějšího výtvarného ateliéru. Jen o dva hlasy méně obdržel souhlas s  neinvestiční dotací města pro Kino Kotva na rok 2018 ve výši 1.450.000 Kč.

Vyžádané informace o parkovacích zónách se ujal náměstek primátora František Konečný (ANO). Ani po jeho výkladu se stanovisko HOPB nezměnilo. Parkovací zóny podporujeme, máme však výhrady k provedení, které poněkud vázne, a nespokojeni jsme s tím, jak jsou informováni občané. Zastupitel Tomáš Chovanec (HOPB) nabídl pomoc se zapojováním veřejnosti. Zajímavé bylo, že k tomuto bodu vystupovali hlavně členové široké duhové koalice.

V diskusi zastupitelů jsme se ptali a vznášeli podněty k dopravnímu řešení křižovatky na Dlouhé louce a v ulici Generála Svobody. Zajímal nás rovněž harmonogram průběžných oprav plovárny a zda je možné ji v létě zavřít na kratší dobu než dlouhé dva měsíce. Ptali jsme se také, jak pokračuje příprava adventních trhů, co se chystá k 100. výročí vzniku samostatného Československa, kdy se dočkáme nového webu města a zda už se začalo pracovat na realizaci strategického plánu města. Většinu odpovědí bychom měli obdržet písemně do 30 dnů od jednání zastupitelstva, takže  jak už je pravidlem, zveřejníme je na webu HOPB.

Během jednání zaznělo z úst koaličních zastupitelů i několik perel. Pro ukázku aspoň tři:

* Kde není vůle, tam není vůle.

* Když jsem přišel na radnici, věděl jsem jen, že primátorem je Juraj Thoma.

* Z úst koaličního zastupitele zaznělo mimo záznam, že HOPB zosnovuje vystoupení občanů, řídí je a je to naše klaka. Své rozhořčení zakončil konstatováním, že jsme hrobaři zastupitelské demokracie.

Přiznám se, že nevycházím z údivu, kam se přemýšlení některých zastupitelů může  ubírat.

Letošní poslední jednání českobudějovických zastupitelů se uskuteční v pondělí 11. prosince. Nejdůležitějším bodem bude rozpočet města na rok 2018.