Město podpořilo podnikatele tím, že jim nezvýšilo nájem