Díky průhlednému hospodaření má město rezervu na letošní rok