PŘIPRAVUJEME…

Stejně jako po všech dosavadních kampaních, zveřejníme i pro kampaň do komunálních voleb v roce 2018 příjmy a výdaje hnutí na tuto kampaň. Do té doby najdete všechny finanční toky na transparentních účtech hnutí: 2800583688/2010 a 2800583696/2010

Další informace o financování a hospodaření hnutí: www.obcaneprobudejovice.cz/hospodareni