nexium bnf €109.41

Hlavními zásadami Občanů pro Budějovice při správě veřejného majetku i při financování našeho hnutí jsou OTEVŘENOST a POCTIVOST.

Zveřejňování výročních zpráv je pro nás samozřejmostí:

Výroční finanční zpráva 2020 (od roku 2020 podáváme zprávy už jen elektronicky prostřednictvím aplikace Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí)
Výroční finanční zpráva 2019
Výroční finanční zpráva 2018 (najdete také zde na webu Úřadu pro dohled nad hospodařením pol. stran a hnutí)
Výroční finanční zpráva 2017 (najdete také zde na webu Úřadu pro dohled nad hospodařením pol. stran a hnutí)
Výroční finanční zpráva 2016
Výroční finanční zpráva 2015
Výroční finanční zpráva 2014
Výroční finanční zpráva 2013
Výroční finanční zpráva 2012
Výroční finanční zpráva 2011
Výroční finanční zpráva 2010

Ačkoliv to po nás žádný zákon nevyžaduje, zveřejňujeme jako jedni z mála také vyúčtování ze všech kampaní:

Používáme výhradně transparentní účty:

  • Pro příjmy ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných plnění účet 2800583696/2010
  • Pro další příjmy a veškeré výdaje účet č. 2800583688/2010

Chcete nám i Vy přispět na volební kampaň nebo propagaci naší každodenní činnosti? Můžete nám zaslat dar na náš transparentní účet. Pro splnění všech zákonných podmínek a pravidel transparentního financování prosím postupujte následovně:

  1. Dar nám můžete zaslat na náš účet 2800583696/2010 (Fio Bank)
  2. Do zprávy pro příjemce uveďte označení „dar“, celé své jméno a obec bydliště (popř. název firmy a sídlo). Fyzické Jako variabilní symbol prosím uveďte své datum narození (ve formátu dd.mm.rrrr), popř. právnické osoby své IČ. Platby bez takové identifikace dárce Vám budeme bohužel povinni zaslat zpět.
  3. V případě příspěvku nad 1000,- Kč s Vámi budeme potřebovat sepsat darovací smlouvu. Nebojte, nebude to nic složitého. Stačí stáhnout vzor darovací smlouvy a zaslat nám ji na adresu našeho hnutí: Puklicova 995/1 , 370 04 České Budějovice (popř. se domluvíme na osobním setkání).

Jako individuální nebo firemní dárce politickému hnutí OBČANÉ PRO BUDĚJOVICE si můžete tuto částku pro daňové účely odečíst od daňového základu.