Veřejnost může připomínkovat další navržené změny územního plánu