Opětovné uzavření viaduktu město využije k opravě přilehlé křižovatky