lockwood nexium €82.06

Zařízení, které promění komunální odpad na teplo a elektřinu. Bezpečně, kontrolovaně, efektivně.

ZEVO Vráto navrhujeme jako moderní zařízení schopné dlouhodobě plnit přísné zákonné požadavky na jeho výstavbu a bezpečný provoz a zároveň je připraveno přispět k dekarbonizaci výroby elektřiny, tepla či chladu.

Toto nové energetické srdce zeleného města vytvoří integrující prvek budoucího oběhového hospodářství jižních Čech a představuje tak příležitost k efektivnímu uvedení principů cirkulární ekonomiky do praxe. Ke sdílení těchto výhod se může připojit co nejširší spektrum partnerů z komunální či podnikatelské oblasti a tím získat transparentní a ekonomicky výhodnou koncovku pro komunální a živnostenské odpady, jejichž skládkování se v čase zdražuje a od roku 2030 je legislativou zcela zakázáno.

Více informací najdete na webu www.zevovrato.cz