puedo tomar nexium durante la lactancia €52.40

Jiří Pešek (88), České Budějovice
dlouholetý předseda Okresního klubu PTP – VTNP (pomocné technické prapory – vojenské
tábory nucených prací) v Českých Budějovicích

Co máte na Budějovicích rád?
V Českých Budějovicích se mi líbí starost o kulturu a sport i zdejší relativně čisté životní prostředí oproti některým jiným městům. Myslím si také, že se v našem městě zlepšilo zajišťování bezpečnosti obyvatel.

Co byste na Budějovicích změnil?
Především je nutné zvýšit tlak politické garnitury města i kraje na vrcholné orgány, aby se zrychlily práce na dopravní infrastruktuře, zejména na spojení silniční sítě z Českých Budějovic do Prahy a Rakouska. Je potřeba věnovat velkou pozornost dopravě ve městě, zejména obchvatům, aby se z města odvedla přetížená doprava. Uvítal bych užší spolupráci demokratických stran a hnutí ve prospěch obyvatel, což dlouhodobě prosazuje HOPB. Při kalamitních situacích, sezonních nebo veřejně prospěšných pracích je zapotřebí více využívat odsouzených vězňů, ale i dlouhodobě nezaměstnaných, z nichž někteří zneužívají náš štědrý sociální systém. Proto si myslím, že je zapotřebí vázat vydávání sociálních dávek právě na práce ve prospěch města.

Proč podporujete HOPB?
Věřím představitelům HOPB, které znám jako poctivé a pracovité občany. HOPB má dostatek schopných členů, kteří mi dávají jistotu, že budou poctivě a svědomitě pracovat ve prospěch našeho města. Nejsem členem žádné politické strany ani hnutí, ale pro výše uvedené důvody budu i nadále volit HOPB v každém volebním období.

Proč by měli lidé chodit k volbám?
Někteří mají po volbách tendence zbytečně protestovat proti jejich výsledkům nebo nadávají, kdo konkrétně je zastupuje na radnici. Proto je potřeba se o politiku pořád zajímat a k volbám chodit a aktivně se tak spolupodílet na výběru zodpovědných lidí, kteří budou naše město v dalším volebním období spravovat. Ty je pak třeba stále během jejich vládnutí kontrolovat, zda se neuchylují od předvolebních slibů. Zbavit se aktivní možnosti svobodně spolurozhodovat o našich politických představitelích je velikou chybou, kterou my, co jsme zažili čtyři desítky let trvající totalitní komunistický systém s vládou jedné strany, nemůžeme udělat.