Co máte na Budějovicích rád?
V Českých Budějovicích se mi líbí starost o kulturu a sport i zdejší relativně čisté životní
prostředí oproti některým jiným městům. Myslím si také, že se v našem městě zlepšilo
zajišťování bezpečnosti obyvatel.

Co byste na Budějovicích změnil?
Především je nutné zvýšit tlak politické garnitury města i kraje na vrcholné orgány, aby se
zrychlily práce na dopravní infrastruktuře, zejména na spojení silniční sítě z Českých
Budějovic do Prahy a Rakouska. Je potřeba věnovat velkou pozornost dopravě ve městě,
zejména obchvatům, aby se z města odvedla přetížená doprava. Uvítal bych užší spolupráci
demokratických stran a hnutí ve prospěch obyvatel, což dlouhodobě prosazuje HOPB. Při
kalamitních situacích, sezonních nebo veřejně prospěšných pracích je zapotřebí více využívat
odsouzených vězňů, ale i dlouhodobě nezaměstnaných, z nichž někteří zneužívají náš štědrý
sociální systém. Proto si myslím, že je zapotřebí vázat vydávání sociálních dávek právě na
práce ve prospěch města.

Proč podporujete HOPB? / Proč budete HOPB volit?
Věřím představitelům HOPB, jako jsou senátor Jiří Šesták nebo Juraj Thoma, ale i dalším,
které znám jako poctivé a pracovité občany. HOPB má dostatek schopných členů, kteří mi
dávají jistotu, že budou poctivě a svědomitě pracovat ve prospěch našeho města. Nejsem
členem žádné politické strany ani hnutí, ale pro výše uvedené důvody budu i nadále volit
HOPB v každém volebním období.

Proč by měli lidé chodit k volbám?
Někteří mají po volbách tendence zbytečně protestovat proti jejich výsledkům nebo nadávají,
kdo konkrétně je zastupuje na radnici. Proto je potřeba se o politiku pořád zajímat a k volbám
chodit a aktivně se tak spolupodílet na výběru zodpovědných lidí, kteří budou naše město
v dalším volebním období spravovat. Ty je pak třeba stále během jejich vládnutí kontrolovat,
zda se neuchylují od předvolebních slibů. Zbavit se aktivní možnosti svobodně
spolurozhodovat o našich politických představitelích je velikou chybou, kterou my, co jsme
zažili čtyři desítky let trvající totalitní komunistický systém s vládou jedné strany, nemůžeme
udělat.

Jiří Pešek (88), České Budějovice
dlouholetý předseda Okresního klubu PTP – VTNP (pomocné technické prapory – vojenské
tábory nucených prací) v Českých Budějovicích