campaña nexium €128.87
České Budějovice leží sice na soutoku dvou nádherných řek, ale ty městem spíše jen nepovšimnuty protékají, místo aby byly jeho integrální součást, město spíše rozdělují, než spojují. Tento nevyužití potenciál odhaluje strategická studie Město a voda. Obsahuje širokou škálu návrhů od menších opatření, jako jsou zpřístupnění břehů a zpříjemnění okolí vodních toků, až po zásadní proměny například Zátkova a Jiráskova nábřeží. Cílem je přiblížit vodu městu a jeho obyvatelům. Jednotlivé návrhy budeme postupně realizovat podle jejich náročnosti, ty zásadní musí projít architektonickou soutěží.
Některé drobnější investice se provedly už v minulých letech – pláže u Nového mostu, koupací mola na Malši i Vltavě či rekonstrukce brouzdaliště u Malého jezu.
Co se bude dít dál? Nový mobiliář podél řek, vyčištění břehů a častější úprava zeleně na oblíbených místech u Lučního jezu či Voříškova dvora. A také vývaziště pro vodáky u Meteoru, úprava náměstíčka u Rabenštejnské věže, pobytové plato přes Mlýnskou stoku tamtéž či pobytové schody u Malého divadla. To jsou projekty, které začalo město připravovat k provedení v příštím roce.
Více o projektu Město a voda: www.c-budejovice.cz/mesto-voda