nexium 20 cena €116.32

Obrubníky na cyklostezce na nábřeží mezi ulicemi Dr. Stejskala a Biskupskou byly založeny před lety na výslovnou žádost policie, které se dovolávala tehdy platné legislativy. V současnosti již ale není vyžadováno fyzické oddělení cyklistického provozu a automobilů. Proto obrubníky jako nadbytečné z cyklostezky odstraníme.