Přidělení stálých pěších hlídek pro oblast Palackého náměstí a jeho okolí, znajících místní problémy a jejich řešení.