interacción de nexium azitromicina €117.59

55 let, odborný rada – kontrolor Státního zemědělského intervenčního fondu

Pochází z Milevska, kde vystudoval gymnázium, v roce 1991 absolvoval českobudějovickou Fakultu agronomickou Vysoké školy zemědělské v Praze, obor zootechnický. Od roku 1991 pracoval pro ministerstvo zemědělství na různých pozicích, mezi lety 1995-2006 byl ředitelem Státního podniku Nové Hrady.

Poté začal pracovat ve Státním zemědělském intervenčním fondu, kde s výjimkou let 2009-2014, kdy pracoval pro Krajskou agenturu pro zemědělství a venkov, působí dosud – nyní od roku 2019 jako odborný rada/kontrolor oddělení kontrol projektových opatření.

Mezi jeho zájmy patří myslivost, chalupaření, příroda, vaření; je ženatý a má dvě děti.

 

Co máte na Budějovicích rád, jsou podle Vás něčím jedinečné?
Nejsem rodilý Budějčák, ale ve městě žiji již od roku 1985 a občanem jsem od roku 1998. Budějovice mě vždy fascinovaly tím, že – přestože je to krajské město – tak je všude blízko. A díky tomu, že leží v krásné pánvi, kde se stékají dvě významné jihočeské řeky, je zde úžasná možnost využití bicyklu jako dopravního prostředku a díky tomu jsou vzdálenosti ještě kratší.

Co byste si nejvíce přál v Budějovicích změnit?
V návaznosti na předešlý bod bych si přál méně automobilové dopravy v centru města. Bylo by dobře motivovat občany k většímu využívání MHD či alternativních způsobů, jako je jízdní kolo či chůze. Ke snížení dopravy v centru a jeho okolí by velkou měrou přispělo dokončení všech městských okruhů pro automobilovou dopravu.

Proč jste se rozhodl kandidovat za HOPB?
Byl jsem osloven hnutím Jihočeši 2012, za které jsem společně v koalici s Občany pro Budějovice kandidoval již v krajských volbách. Ale hlavním důvodem skutečnost, že mi není lhostejné místo, ve kterém žiji.

Jaká změna za uplynulé čtyři roky Vám udělala největší radost?
Největší pozitivum vidím ve zpřístupnění vody. Konkrétně mám na mysli odstranění zábradlí na soutoku u Sokoláku, umístění koupacích mol na Malši i Vltavě, dokončení přístavní hrany na náplavce. Prostě zapojení řek do života města a jejich obyvatel.

Jak si představujete Budějovice v roce 2030?
Věřím, že budou i po roce 2030 dynamicky se rozvíjejícím městem, co se týká kvality života občanů, jejich možností pracovního, ale i kulturního, společenského a sportovního vyžití. K tomu by měli nemalou měrou přispět zástupci zvolení v nadcházejících volbách.