39 let, projektový manažer, městský radní

📧 chovanect@c-budejovice.cz

Po Obchodní akademii v Písku (1999) vystudoval Zdravotně sociální fakultu na Jihočeské univerzitě obor rehabilitační péče (2006) a v průběhu studia začal pracovat v neziskové organizaci Centrum pro komunitní práci (CpKP) jižní Čechy. V současné době je distančním studentem doktorského studia na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Již od počátku se zaměřil na sociální služby a podporu poskytovatelů sociálních služeb, a to prostřednictvím realizací různých projektů financovaných především z Evropského sociálního fondu. V posledních 5 letech se také věnuje problematice regionálního školství, a to především prostřednictvím využívání participativních metod při zapojování různých aktérů ve vzdělávání pro tvorbu jejich rozvojových plánu a strategií.

Samostatně se pak specializuje na problematiku zaměstnávání zdravotně postižených, sociálního podnikání a několik let se věnuje zavádění konceptu sociálního zemědělství. V rámci své profese se spolupodílel na různých strategických dokumentech v oblasti sociálních služeb, konzultací v oblasti standardů kvality a řízením projektů. Od roku 2009 je externím hodnotitelem projektů pro MPSV a MPO.

Volný čas tráví vysokohorskou turistikou a pobytem v přírodě. Je ženatý a má dvě děti. Je členem MENSA ČR.

V roce 2011 se stal členem Občanů pro Budějovice a aktivně se zapojuje do politického dění ve městě. Nejen jako městský zastupitel, ale také v územním výboru a ve správní Nadaci města České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy.