efectos secundarios del esomeprazol sódico €10.96

45 let, projektový manažer, zastupitel města, člen rady HOPB

📧 chovanect@c-budejovice.cz

Po Obchodní akademii v Písku (1999) vystudoval Zdravotně sociální fakultu na Jihočeské univerzitě obor rehabilitační péče (2006) a v průběhu studia začal pracovat v neziskové organizaci Centrum pro komunitní práci (CpKP) jižní Čechy. V současné době je distančním studentem doktorského studia na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Za HOPB je od roku 2017 zastupitelem, od roku 2018 členem rady města a od února 2022 náměstkem primátora pro školství, sociální věci a sport.

Již od počátku se zaměřil na sociální služby a podporu poskytovatelů sociálních služeb, a to prostřednictvím realizací různých projektů financovaných především z Evropského sociálního fondu. V posledních 5 letech se také věnuje problematice regionálního školství, a to především prostřednictvím využívání participativních metod při zapojování různých aktérů ve vzdělávání pro tvorbu jejich rozvojových plánů a strategií.

Samostatně se pak specializuje na problematiku zaměstnávání zdravotně postižených, sociálního podnikání a několik let se věnuje zavádění konceptu sociálního zemědělství. V rámci své profese se spolupodílel na různých strategických dokumentech v oblasti sociálních služeb, konzultací v oblasti standardů kvality a řízením projektů. Od roku 2009 je externím hodnotitelem projektů pro ministerstvo práce a sociálních věcí a ministerstvo průmyslu a obchodu.

Volný čas tráví vysokohorskou turistikou a pobytem v přírodě. Je členem MENSA ČR.

V roce 2011 se stal členem Občanů pro Budějovice a aktivně se zapojuje do politického dění ve městě. Nejen jako městský zastupitel, ale také ve správní radě Nadace města České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy.

 

Čím jsou podle Vás Budějovice jedinečné?
Za mě jsou to jednoznačně jakési paradoxy. Že se na relativně malé ploše kloubí věci, které spolu zdánlivě na první pohled nesouvisí. Například to, že nejsme jen městem pro turisty, ale snažíme se být především městem pro místní a troufám si říci, že se nám podařilo v centru a přilehlém okolí solidně vybalancovat v nabídce a poptávce a uspokojit snad všechny cílové skupiny – od koncertů na Havraním či hlavním náměstí počínaje, přes tolik oblíbené letní kino a akce na Sokoláku a farmářskými trhy konče. Je vidět, že vytváříme lidem příhodné podmínky pro vyžití, takže město může díky nim vzkvétat a růst.

Co byste si nejvíce přál v ČB změnit?
Předně nejde asi ani o město jako takové, i když i tam by se asi našlo několik věcí, jako spíš o komunikaci s obyvateli. V dnešní digitální a přetechnizované době si většina lidí zvykla téměř až nadužívat sociální sítě a s tím souvisí i jakási jejich potřeba se za každou cenu vyjadřovat ke všem a ke všemu. Jen proto, že jsou on-line, nabyli dojmu, že mohou kohokoli beztrestně dehonestovat a vysílat negativní signály. Toto nepůjde jen tak změnit, ale určitě budu i nadále mít otevřeno ke konstruktivním debatám, protože za mě je určitě férovější a pro všechny strany přínosnější vést otevřený dialog než se schovávat za anonymitu sítí. V historii nebylo nikdy jednodušší někomu ublížit než právě dnes. Chtěl bych, aby komunikace spojovala, ne rozdělovala.

Proč jste se rozhodl kandidovat za HOPB?
Za důležitý faktor v mé profesi považuji mj. spolupráci. Nejen s různými subjekty, ale také s lidmi v mém bezprostředním okolí. Vždy je obohacující zapojit do nějaké diskuse víc lidí, což potom přináší své ovoce. Ve své stávající pozici mám aktuálně příznivé podmínky vytáhnout na světlo světa cenné nápady a projekty a díky lidem, se kterými mám možnost spolupracovat, je také možné část z nich realizovat, což je pro mě osobně hnacím motorem a motivací do budoucna v tom dále pokračovat.

Jaká změna za volební období 2018-2022 Vám udělala největší radost?
Nedokážu zmínit asi jen jednu věc, ale obecně je to radost z toho, když město udělá něco pro lidi a ti to pak následně kvitují a dokáží ocenit. Když to teď vztáhnu na léto, jsou to například koupací dřevěná mola na řekách, která se stala velkou atrakcí a těší se velké oblibě každý rok, stejně jako lavičky nad řekou. Jednoduše řečeno je pro mě/pro nás největší odměnou, když jakékoli počiny dávají smysl a fungují a dělají město lepším místem pro život. To je pocit, který ničím nejde nahradit.

Jak si představujete Budějovice v roce 2030?
Tohle souvisí s předchozí otázkou. Doufám, že vzniknou ještě i jiná podobná místa a projekty, které osloví další a další lidi, jako například plánovaná náplavka na Zátkově nábřeží, která má ambice stát se další relaxační zónou v centru, nebo tzv. Sluneční ostrov u Jiráskova nábřeží. Chtěl bych, aby se co nejvíce využil potenciál genia loci, který Budějovice bezesporu mají, aby město a jeho obyvatelé mohli společně fungovat v ještě těsnější symbióze. Aby se ještě více otevřelo lidem, bylo moderní a odpovídajícím způsobem stíhalo zrychlené tempo vyvíjející se společnosti a všem se tady dobře žilo.