nexium precio otc costco €54.89

52 let, vysokoškolská pedagožka, ředitelka Domova pro seniory Máj, revizor HOPB

Od roku 1990 byla zaměstnána jako sanitářka v Domově pro seniory v Českých Velenicích. V roce 2003 absolvovala Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity a získala zde zaměstnání jako odborný asistent. V roce 2007 dokončila doktorské studium a získala titul Ph.D. 

V letech 2003 až 2019 se působila na akademické půdě. Soustavně se věnovala problematice seniorů a sociálních služeb, na což navázala od roku 2019 jako ředitelka Domova pro seniory Máj.

V rámci problematiky sociální práce se stala členem akreditační komise MPSV ČR pro další vzdělávání pracovníků v sociálních službách.

Žije v českých Budějovicích a velkou radostí jsou jí dva vnuci, Vítek a Jan. Ve volném čase se věnuje své psí kamarádce, turistice v Čechách, knihám a kultuře.

„Mým cílem je pokračovat v práci v sociální oblasti a snažit se, aby České Budějovice byly městem pro všechny generace.“

 

Co máte na Budějovicích ráda, jsou podle Vás něčím jedinečné?
Budějovice jsou malebné město, kde za pět minut na kole přejedete z rušného centra do parku u řeky. Mám Budějovice ráda pro řadu věcí, duch historie, který na Vás koukne z řady uliček v centru, okolí řek, kde si můžete odpočinout v zeleni anebo dokonalou dostupnost na kole.

Co byste si nejvíce přála v Budějovicích změnit?
Ráda bych, aby se dotáhla otázka dopravy. Ta je podle mě největší bolestí města. A to i s důrazem na seniory, kteří ve městě žijí. V některých místech je pro starší generaci z pohledu dopravy poněkud méně bezpečno.

Proč jste se rozhodla kandidovat za HOPB?
Lidé, se kterými kandiduji, jsou pro mě zárukou transparentnosti a fér jednání, program HOPB je konkrétní a splnitelný.

Jaká změna za volební období 2018-2022 Vám udělala největší radost?
Těch změn je celá řada, ale mám radost, že město rozkvetlo, že se tráva neseče všude stejně a tím vzniká místo pro hmyz. Mám radost z koupacích mol na řekách. V neposlední řadě mám radost třeba z rekonstrukce parku Dukelská.