fue ist nexium mups €111.85

44 let, vysokoškolský pedagog, nemocniční kaplan, člen školské komise rady města

Pochází z Hradce Králové, kde vystudoval Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína (1996), poté zamířil na jih, kde na budějovické pedagogické fakultě vystudoval studoval latinu a dějepis (2001) a k tomu si ještě na teologické fakultě přibral učitelství náboženství a etiky. Doktorátu v oboru teologické antropologie a etiky dosáhl v roce 2010.

„České Budějovice mi postupně přirůstaly k srdci a nakonec jsem tu zapustil kořeny. Ačkoli bylo mým přáním učit latinu a dějepis na gymnáziu, nakonec jsem se souhrou okolností ocitl na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity coby odborný asistent pro výuku zdravotnické latiny. Brzy jsem zúročil i své vzdělání v etice a začal na fakultě vyučovat i zdravotnickou etiku pro budoucí sestry, porodní asistenty, záchranáře a další nelékařské zdravotnické profese. Dnes na zdravotně sociální fakultě zastávám funkci proděkana pro akademické záležitosti. Díky zdravotnické etice jsem se blíže seznámil s tématem duchovní péčí ve zdravotnických zařízeních a dnes vedle působení na fakultě sloužím i jako nemocniční kaplan v českobudějovické nemocnici . V současné době se věnuji též činnosti v Katolické asociaci nemocničních kaplanů, kde jsem členem jejího výboru,“ popisuje své nynější pracovní aktivity.

Během svého působení na univerzitě se snažil aktivně podílet na životě akademické obce coby člen akademického senátu fakulty i univerzity. V obou senátech nakonec zastával funkci předsedy.

„Zájem o veřejné dění jsem si přinesl patrně z rodiny. Otec byl po revoluci činný v komunální politice, před revolucí v neoficiálních občanských i církevních strukturách. Sám jsem v roce 1990 vstoupil do skautského hnutí a byl jsem v něm aktivní až do začátku vysokoškolských studií. Z doby skautování jsem si odnesl především lásku k přírodě a touhu po aktivním trávení volného času v ní. To se nyní snažím uskutečňovat se svou manželkou a třemi dcerami ve věku 12, 9 a 6 let), zvláště formou pěší, vodní i cykloturistiky.“  

Účast na veřejném dění považuje za samozřejmost. „Péče o prostředí, v němž žiji, ať už je to rodina, škola, práce, sportovní klub či náboženská obec považuji za zcela běžnou součást zdravého a aktivního života. Kandidaturou v komunálních volbách dávám najevo, že jsem ochoten převzít i díl odpovědnosti za město, v němž společně žijeme.“

Občané pro Budějovice pro něj v takovém případě byli jasná volba. „Moje sympatie vždy patřily a patří politickým stranám a hnutím, které berou vážně aktivní, suverénní a hrdou občanskou společnost, která vyrůstá především ze spontánních místních iniciativ. Kandidátka HOPB je plná lidí, kteří nejenže žijí v Českých Budějovicích, ale žijí s Českými Budějovicemi a dávají tak městu svými aktivitami svou tvář a vdechují mu život.“