nexium mups 5 mg €58.61

59 let, vědec a vysokoškolský pedagog

Známý vědec pracuje na Parazitologickém ústavu Biologického centra  Akademie věd ČR v Českých Budějovicích (od 1991), od roku 1992 je členem vědecké rady ústavu, od roku 2012 jeho ředitelem.

Současně též působí na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, kde v letech 2003 až 2012 vedl katedru molekulární biologie. V roce 2002 se stal docentem, v roce 2006 byl jmenován profesorem.

Jeho vědecké působení přesahuje hranice České republiky, běžně přednáší v zahraničí. Publikoval přes 290 původních vědeckých prací, všechny v impaktovaných časopisech (sumární citační ohlas ~7000). Je členem redakčních rad vědeckých časopisů.

Je rovněž členem Kanadského ústavu pro pokročilý výzkum v Torontu, Americké mikrobiologické akademie a dalších společností. V letech 2006 až 2008 byl prezidentem International Society for Evolutionary Protistology, nyní je členem vedení International Society of Protistologists. Od roku 2004 je též členem Učené společnosti ČR.

Za svou činnost získal v roce 1997 Cenu předsedy Grantové akademie ČR, v roce 2002 obdržel Wichterleho cenu Akademie věd ČR, v roce 2011 cenu ministra školství za výzkum apod.

Mezi jeho zájmy patří přírodní vědy, cestování (navštívil přes 90 zemí), běhání, literatura, historie, hudba. Je ženatý, má dospělého syna.

Členem Občanů pro Budějovice se stal při jejich založení: „Chci z pozice běžného obyvatele Českých Budějovic ovlivňovat politiku na lokální úrovni.“

Podrobný odborný profil Julia Lukeše a jeho hlavního působiště, Laboratoře molekulární biologie prvoků.

 

Co máte na Budějovicích rád, jsou podle Vás něčím jedinečné?
Žiji v historickém centru Budějovic už víc než půlstoletí a i přesto jsem vždy znovu fascinován krásou náměstí, kláštera a dalších historických míst. Dalším jedinečným aspektem našeho města je soutok dvou krásných a dnes již čistých řek, dobře se zde žije a bude ještě lépe.

Co byste si nejvíce přál v Budějovicích změnit?
Chtěl bych eliminovat jakoukoli stopu sprejerů z fasád budov, s jejich realizováním na vyhrazených plochách problém nemám.

Proč jste se rozhodl kandidovat za HOPB?
Protože si toto hnutí nehraje na velkou politiku, ale jde mu o zlepšování života v našem městě.

Jaká změna za uplynulé čtyři roky Vám udělala největší radost?
Zejména všechny relativně drobné změny, jako je mnohem více opečovávaná zeleň, květiny na mostech atd. Jsem si zároveň vědom toho, že tyto drobné změny stojí velké úsilí.

Jak si představujete Budějovice v roce 2030?
Věřím, že se budou vyvíjet stávajícím směrem – tj. jako pohodové místo k žití.