nexium interactúa con zoloft €137.18

34 let, manažer ve veřejné správě, ekonom, externí pedagog

Vystudoval Česko-anglické gymnázium v Českých Budějovicích (2007), v roce 2013 získal inženýrský titul na Fakultě národohospodářské Vysoké škole ekonomické v Praze (obor Hospodářská politika) a rovněž magisterský titul na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Pracovní zkušenosti během studia získal u reklamní společnosti GoodAgency jako team leader, kde se také podílel na projektech a různých aktivitách v rámci cestovního ruchu. Od roku 2013 do 2015 působil jako specialista financování obcí a dopravy na Svazu měst a obcí ČR. Od října 2013 do dubna 2015 byl také asistentem poslance Františka Váchy.

Od jara 2015 působí na Ministerstvu vnitra jako ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, zlepšování veřejné správy tak patří mezi jeho profesní činnost. Od dubna 2022 je zároveň pověřeným náměstkem ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy a eGovernmentu. Již několik let také působí jako externí pedagog na Vysoké škole AMBIS, Vysoké škole finanční a správní a na Institutu pro veřejnou správu Praha, kde vede přednášky na téma fungování veřejné správy nebo veřejných financí. Je členem několika poradních orgánů vlády nebo resortních skupin.

Mezi jeho záliby patří turistika, chataření, dále cestování, ze sportu pak běžecké i sjezdové lyžování.

 

Co máte na Budějovicích rád, jsou podle Vás něčím jedinečné?
Oproti jiným srovnatelně velkým, ale často i daleko menším městům mají Budějovice velmi malou rozlohu, což vytváří relativně unikátní blízkost, prostorovou, což vytváří řadu problémů, ale i příležitostí pro blízkost mezilidskou. Když do Budějovic přijedu a jdu městem, tak je velmi pravděpodobné, že někoho známého potkám a dám se do řeči. To je příležitost, na které lze stavět a centrum města by tomu mělo odpovídat.

Co byste si nejvíce přál v Budějovicích změnit?
Osobně si myslím, že je potřeba dobudovat chybějící dopravní infrastrukturu včetně dostatečné kapacity podzemních parkovišť a následně na to provést takové změny, které centrum města přiblíží trendům v evropských městech – tedy místo parkovacích ploch kvalitní veřejný prostor nabízející možnosti pro kulturu a volný čas. Zároveň si myslím, že vzhledem k cenám bydlení by město mělo následovat zahraniční vzory a posilovat svůj bytový fond pro dostupné bydlení. 

Proč jste se rozhodl kandidovat za HOPB?
Rád podpořím kandidátku, která nabízí lidi, kteří chtějí pracovat pro rozvoj Budějovic, zároveň bych rád přispěl díky svému profesnímu zaměření k větší modernosti magistrátu jako přívětivého úřadu pro občany. 

Jak si představujete Budějovice v roce 2030?
Byl bych rád, aby se město dynamicky rozvíjelo, období 2022-2027 nabízí příležitosti, jak rozvoj města zafinancovat z evropských zdrojů, což vyžaduje připravenost projektů i úředníků na radnici. Rád bych, aby se rozvoj města inspiroval dobrou praxí ze zahraničí, ale i vybraných měst z Česka, takových, která vycházejí na špičce žebříčků měst, kde se nejlépe žije. Základními kameny spokojeného života lidí ve město by mělo být dostupné bydlení, kvalitní veřejné služby, přívětivý úřad, rozvinutá infrastruktura a bohatá nabídka volnočasových aktivit.