indicación de nexium 40 mg €101.72

Park v Dukelské ulici je z obou stran obklopen významnými veřejnými budovami, pro jejichž uživatele představuje přirozené relaxační zázemí. Současná podoba parku ale příliš nedovoluje jeho funkci plně rozvinout. Město České Budějovice zareagovalo na tuto potřebu a v roce 2019 vypsalo veřejnou zakázku na revitalizaci parku v Dukelské ulici. Ve stejném roce proběhla architektonická soutěž – vyzvanými účastníky pro zpracování návrhu byly ateliéry Rusina Frei, Gogolák + Grasse, M&P Architekti. Podkladem pro přípravu zadání soutěže byly nejen předchozí odborné průzkumy, ale také participace občanů, která proběhla formou dotazníkového šetření i osobních setkání občanů se zástupci města přímo v lokalitě parku. V řešeném území dojde k revitalizace veřejného prostoru města – parku, který bude sloužit především pro vycházky, relaxaci a odpočinek místních obyvatel, ale také jako místo, kde se shromažďují žáci a studenti přilehlých škol. Park by měl obsahovat dostatek vegetace a městského mobiliáře pro uvedené využití. Parkem prochází frekventované pěší a cyklistické trasy a průchod územím parku by měl být plynulý a bezpečný. Očekává se také definování charakteru nábřeží a možnost snadnějšího přístupu k řece. Park je zároveň součástí lokálního biokoridoru a tomu by měl odpovídat přístup k řešení vegetace a sadových úprav a respektování přírodních hodnot v území.